Üst
Balkanlarda ki Osmanlı  eserleri - Camiiler

Balkanlarda ki Osmanlı eserleri - Camiiler

Camii
Camii
Osmanlı Devleti Balkanlar'da fetih faaliyetleri yürütürken aynı zamanda fethettiği toprakları kazanmak adına imar etmiştir. Asırlarca süren Osmanlı hakimiyetinden geriye kalan bu kültür mirasının en önemli unsurlarından olan Osmanlı camileri bulunmaktadır. Osmanlı Devleti, fetih ettiği balkan devletlerinde rahat bir yönetim sürdürmüştür. O bölgeye Türk vatandaşlar göndererek Avrupa da Türkleşmeyi sağlayan Osmanlı Devleti, aynı zaman da yaptırdığı Camilerlede tarihe geçmeyi başarmıştır.

Osmanlı Devleti Balkanlar'da fetih faaliyetleri yürütürken aynı zamanda fethettiği toprakları kazanmak adına imar etmiştir. Asırlarca süren Osmanlı hakimiyetinden geriye kalan bu kültür mirasının en önemli unsurlarından olan Osmanlı camileri bulunmaktadır. Osmanlı Devleti, fetih ettiği balkan devletlerinde rahat bir yönetim sürdürmüştür. O bölgeye Türk vatandaşlar göndererek Avrupa da Türkleşmeyi sağlayan Osmanlı Devleti, aynı zaman da yaptırdığı Camilerlede tarihe geçmeyi başarmıştır. İşte günümüzde de hala balkanlarda var olan camiler.

MAKEDONYA​

Balkanlarda yer alan remi adıyla Makedonya Cumhuriyeti olarak bilinen toplam 2 milyon nüfusa sahip olan bu ülke Osmanlı Devleti tarafından fetih edildiğinde toplam da 4 camiye sahip olmuştur.

makedonya-004.jpg
makedonya-004.jpg


Alaca Camii​

Kalkandelen şehrinde yer alan ve Barok mimari tarzıyla inşa edilmiş olan yaklaşık 600 yıldır Osmanlı ihtişamını temsil ediyor.

alaca-camii-makedonya.jpg
alaca-camii-makedonya.jpgİshak Bey Camii​

1436 yılında inşaatın başlanan cami iki yıl sonra ibadete açılmıştır. Üsküp'te yer alan önemli camilerden biridir.

ishak-bey-camii-makedonya.jpg
ishak-bey-camii-makedonya.jpgBurmalı Camii​

Üsküp'te 1494 yılında yapılan Burmalı camii, 1925 yılında Sırp rejimi tarafından yağmalanmış ve yıkılmıştır.

burmali-camii-makedonya.jpg
burmali-camii-makedonya.jpgMustafa Paşa Camii​

Osmanlı Devletinin en ihtişamlı döneminin eserlerinden biri olan cami, 16. yüzyılın Türk mimarisinin yüksek seviyesini göstermesi bakımından çok mühimdir.

mustafa-pasa-camii-makedonya.jpg
mustafa-pasa-camii-makedonya.jpg


BOSNA HERSEK​

İçerisinde birden fazla ırkı barındıran Bosna Hersek, Sırp, Boşnak ve Hırvat uyruklu vatandaşlara da sahiptir. Osmanlı Devlet'inden kalan Camiileri de özenle saklayan ve koruyan Bosna Hersek gerçekten de saygı değer bir kültüre sahiptir.

bosna-hersek.jpg
bosna-hersek.jpg


Ali Paşa Camii​

Budin beylerbeyi Hadım Ali Paşa tarafından yaptırılan bu cami, klasik dönemin önemli mimari eserlerindendir.

ali-pasa-camii-bosna-hersek.jpg
ali-pasa-camii-bosna-hersek.jpg


Gazi Hüsrev Bey Camii​

1537 yılında Bosna'da Gazi Hüsrev Bey adına yapılan camii şehrin merkezinde yer alan çok kapsamlı bir yapıdır.Şu an restore edilmektedir.

gazi-husrev-bey-camii-bosna-hersek.jpg
gazi-husrev-bey-camii-bosna-hersek.jpg


Hünkar Camii​

Bosna'da bulunan Hünkar Camii, 1457’de İsa bey tarafından Fatih Sultan Mehmet Han’a armağan olarak yapılmıştır. Daha sonra ki dönemerde bazı eklemeler ve düzenlemelerle bugünki halini almıştır.

hunkar-camii-bosna-hersek.jpg
hunkar-camii-bosna-hersek.jpg


BULGARİSTAN​

Balkanlarda bulunan bir diğer ülke ise Bulgarisitan'dır. Bizzat komşumuz olan Bulgaristan yaklaşık 7,2 milyon nüfusa sahiptir. Zamanında Osmanlı Devleti hükümdarlığı altına giren Bulgaristan, içerisinde çeşitli camiler de barındırmaktadır.

Şerif Ali Paşa Camii​

Halk arasında Tombul Camii olarakta bilinen bu cami, 1744 yılında Bulgaristan'ın Şumnu şehrinde Şerif Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.

serif-ali-pasa-camii-bulgaristan.jpg
serif-ali-pasa-camii-bulgaristan.jpg


İmaret Camii​

1442 yılında Şahabettin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bugün hala ibadete açık bir camidir.

imaret-camii-bulgaristan.jpg
imaret-camii-bulgaristan.jpg


YUNANİSTAN​

Avrupa'nın güney doğusunda yer alan Yunanistan, bir zamanlar Osmanlı hükümdarlığı altındaydı. Osmanlı Devleti de Yunanistan'a kendisinden bir hatıra olarak Camiileri bırakmıştır.

Atina Fethiye Camii​

Yapıldığı tarih hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bir tamir hüccetinde caminin Fatih Sultan Mehmet vakfiyesi olduğundan bahsedilmektedir.

atina-fethiye-camii.jpg
atina-fethiye-camii.jpg


Yeni Cami​

Yakın dönem Osmanlı camisi olan Selanik'te ki Yani Cami, 1902 yılında yapılmıştır. Cami bugün müze olarak kulanılmaktadır.

yeni-cami-yunanistan.jpg
yeni-cami-yunanistan.jpg


Çelebi Sultan Mehmet Camii​

1422 yılında Dimetoka'da inşa edilen camii, türlü yağmalamalara maruz kalmış ve ahır olarak kullanılmıştır. Daha sonra restore edilen cami, bugün ibadete kapalı bir şekilde ayakta durmaktadır.

celebi-sultan-mehmet-camii-yunanistan.jpg
celebi-sultan-mehmet-camii-yunanistan.jpg


KOSOVA​

Kosova, balkanlarda yer alan denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Diğer balkan ülkelerinde de olduğu gibi bir zamanlar Osmanlı'nın hükümdarlığı altında yer alan Kosova tarihi camilere ev sahipliği yapmaktadır.

kosova-001.jpg
kosova-001.jpg


Hüseyin Kethüda Camii​

İnşa tarihi tam olarak bilinmeyen camii, Belgrad'da yapılan 250 Osmanlı camisinden ayakta kalan tek camidir. Bayraklı Camii olarakta bilinmektedir.

huseyin-kethuda-camii-kosova.jpg
huseyin-kethuda-camii-kosova.jpg


Kırık Camii​

Fatih Sultan Mehmet Han'ın kıymetli komutanlarından biri olan İsa Bey tarafından 1455 yılında yaptırılmıştır.

kirik-camii-kosova.jpg
kirik-camii-kosova.jpg


Evrenos Yakup Bey Camii​

1526 yılında Kosava'nın merkezine yaptırılan caminin bugün sadece minaresi ayakta kalmayı başarabilmiştir.

evrenos-yakup-bey-camii-kosova.jpg
evrenos-yakup-bey-camii-kosova.jpg


ARNAVUTLUK​

Yunanistan'ın hemen kuzeyinde bulunan içerisinde binlerce Müslüman vatandaş barındıran Arnavutluk, Osmanlı Devrinden kalma tarihi camileri barındırmaktadır.Muradiye Camii​

Müthiş bir mimari inceliğe sahip olan bu cami 1435 yılında Avlonya'da İkinci Murad tarafından yaptırılmıştır.

muradiye-camii-arnavutluk.jpg
muradiye-camii-arnavutluk.jpg


Ethem Bey Camii​

1966 ylından beri ibadete kapalı olan camii Arnavutluk'un Tiran Kentinde bulunmaktadır.

ethem-bey-camii-arnavutluk-001.jpg
ethem-bey-camii-arnavutluk-001.jpg


Bekarlar Camii​

Arnavutluk'un Berat kentinde bulunan Osmanlı mirası camii. ayakta kalmayı başarmış fakat oldukça zarar görmüştür.

bekarlar-camii-arnavutluk.jpg
bekarlar-camii-arnavutluk.jpg
 
Geri