Tarih

Tarihte Bugün

Konular
366
Mesajlar
367
Konular
366
Mesajlar
367

Türk Tarihi

Konular
51
Mesajlar
52
Konular
51
Mesajlar
52
 • Portal konusu
Nizam-ı Cedid Ordusu Nizam-ı Cedid, Yeni Düzen anlamını taşır, Osmanlı Devleti'nin askerin ıslah ve yenileştirilmesine karşılık gelir ve bu amaçla oluşturulan askeri birliklere aynı isim kullanılarak Nizam-ı Cedid Ordusu denir. Nizam-ı Cedid III. Selim'den önce Nizam-ı Cedid kavramının...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 127,
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
 • Portal konusu
Yaş Antlaşması, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda, 10 Ocak 1792 tarihinde imzalanan Osmanlı-Rus barış antlaşmasıdır. Yaş Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti’nin vazgeçtiği topraklar Osmanlı Devleti’nin, Kırım’ı geri almak gayesiyle, 19 Ağustos 1787’de, Rusya’ya açtığı savaş, Avusturya’nın da...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 130,
Cevaplar
0
Görüntüleme
130
 • Portal konusu
Aynalıkavak Antlaşması, 21 Mart 1779 Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında imzalanan bir düzenleme ve ticaret antlaşmasıdır. İstanbul'daki Aynalıkavak Kasrı'nda imzalanmıştır. Aynalıkavak Kasrı Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu, Kırım'ın bağımsızlığını kabul...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 110,
Cevaplar
0
Görüntüleme
110
 • Portal konusu
Ziştovi Antlaşması’nın yapıldığı ev Ziştovi Antlaşması, 4 Ağustos 1791 tarihinde Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'na bağlı Avusturya Arşidüklüğü ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı çerçevesinde gelişen 1787-1791 Osmanlı-Avusturya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 102,
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
 • Portal konusu
Küçük Kaynarca Antlaşması, 21 Temmuz 1774Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nı sona erdiren ve Osmanlı Devletinde önemli toprak kayıplarına yol açan antlaşmadır. 21 Temmuz 1774 tarihinde imzalanan antlaşma, Güney Dobruca’daki...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 102,
Cevaplar
0
Görüntüleme
102
 • Portal konusu
Kerden Antlaşması veya Karden Antlaşması, 14 Eylül 1746 tarihinde Osmanlı Devleti ile Afşar Hanedanı'nın kurucusu Nadir Şah'ın ve Raziya Sultan'ın yönettiği İran arasında İran'da imzalanmış bir antlaşmadır. 1742-1746 Osmanlı-İran Savaşı'nı sona erdirmiştir. Tebriz şehir kapıları Bu antlaşma...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 107,
Cevaplar
0
Görüntüleme
107
 • Portal konusu
Osmanlı kapitülasyonları, Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari gibi hak ve ayrıcalıklardır. Kapitülasyon kelimesi Latince "şartlar, fasıllar, maddeler" anlamına gelen "capitula" sözcüğünden türemiş olup "teslim olma" anlamı galat-ı meşhurdur. Osmanlı...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 147,
Cevaplar
0
Görüntüleme
147
 • Portal konusu
Belgrad Antlaşması'na göre Osmanlı sınırları, 1739Belgrad Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya, 3 Ekim 1739 tarihinde de Rusya'yla imzalamış olduğu barış antlaşmalarıdır. Savaşın gelişmesi ve antlaşma 1736'da Kırım Tatarları'yla olan sınır anlaşmazlıklarını bahane...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 120,
Cevaplar
0
Görüntüleme
120
 • Portal konusu
Patrona Halil İsyanı, Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri'nin sonunu getiren ayaklanmadır. Patrona Halil idaresinde, bu ayaklanma 28 Eylül 1730'da başlayıp günlerce sürmüştür. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilmiş; Sultan III. Ahmed tahttan indirilmiş ve yerine yeğeni I. Mahmud tahta...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 119,
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
 • Portal konusu
Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı sınırları Pasarofça Antlaşması, 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı'na son veren antlaşmadır, 21 Temmuz 1718'de imzalanan antlaşma, Osmanlı Sultanı III. Ahmed (1703-1730) zamanında, Mora-Tuna kavşağında Sırbistan'ın Pasarofça (Požarevac) kasabasında...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 112,
Cevaplar
0
Görüntüleme
112
 • Portal konusu
Sultan II. Mustafa Edirne Vakası ya da Feyzullah Efendi Vakası, 1703 yılında İstanbul'da başlayan, Edirne'den Osmanlı devletini yönetmekte olan Osmanlı padişahı II. Mustafa ile hocası ve yakın danışmanı Şeyhülislam Feyzullah Efendi aleyhine gelişen büyük bir ayaklanmadır. Ayaklanmanın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 99,
Cevaplar
0
Görüntüleme
99
 • Portal konusu
Edirne Antlaşması, 24 Haziran 1713'te Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya Çarlığı arasında Edirne'de imzalanmış ve Prut Savaşı'nı (1710-1711) sona erdiren 1711 Prut Antlaşması'nı teyit etmiştir. Prut Savaşı İmzalanan antlaşmaya göre; Samara ve Orel nehirleri arasındaki Rus-Osmanlı sınırı, bu...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 127,
Cevaplar
0
Görüntüleme
127
 • Portal konusu
Prut Savaşı Prut Savaşı, Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında 1710-1711 yılları arasında yapılmış bir savaştır. Nedenleri Rusya, Osmanlı Devleti ile mücadelesinde kendi lehine bir zemin yaratmak istiyordu. Osmanlı içinde yaşayan Ortodoks toplumları kışkırtarak Osmanlı Devleti'ni...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 85,
Cevaplar
0
Görüntüleme
85
Osmanlı padişahlarının hiçbiri hacca gitmediler ama, "saçları" hacı oldu! Hanedanın hacca giden tek erkek mensubu, Fatih Sultan Mehmed’in küçük oğlu Cem Sultan idi ve imparatorluk döneminde Cem Sultan dışında hanedanın hiçbir erkek mensubu hiç hacca gitmedi. Son padişah Sultan Vahideddin sürgün...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 6K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
6K
1 Mayıs 1977 günü İşçi Bayramı'nı kutlamak üzere çeşitli illerden İstanbul'a gelen yaklaşık 500 bin kişi DİSK`in (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) organizasyonu önderliğinde Taksim Meydanı'nı doldurdu. Katılımın yüksek olması sebebiyle kortejlerin alana girmesi uzun sürmüş, miting de...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 9K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
9K
 • Portal konusu
Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı ile başlarında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri (Avusturya, Venedik ve Lehistan) arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Gerileme Dönemi'nin başlangıcı olarak sayılmaktadır. Karlofça (Sremski...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 119,
Cevaplar
0
Görüntüleme
119
 • Portal konusu
Zenta Muharebesi Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya orduları arasında, 11 Eylül 1697 tarihinde Tisa Irmağı kıyısındaki Zenta’da yapılan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan muharebedir. Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları'nın son önemli çarpışması olan bu savaşın ardından 1699 yılında Karlofça...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 89,
Cevaplar
0
Görüntüleme
89
 • Portal konusu
Salankamen Muharebesi, Osmanlı ordusu ile Habsburg Ordusu arasında 9 Ağustos 1691 tarihinde meydana gelen ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları'nın parçası olan bir muharebedir. Salankamen Muharebesi (1691) Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 1691'de yılı için Avusturya...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 78,
Cevaplar
0
Görüntüleme
78
 • Portal konusu
İzvança Antlaşması, 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonlandıran barış antlaşması. 27 Ekim 1676'da bugün Ukrayna'da yer alan Zurawno kentinde imzalandığı için Zurawno Antlaşması olarak da bilinir. Türkçe adını ise Zorawno kentine Türklerin verdiği İzvança adından alır. Antlaşmaya Giden Yol...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 129,
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
 • Portal konusu
İzvança muharebesi, 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı sırasında, 25 Eylül-14 Eylül 1676 tarihleri arasında, Lehistan Kralı III. Jan Sobieski yönetimindeki birlikler ile Lehistan Serdarı Şeytan İbrahim Paşa komutasındaki yüz bin kişilik Osmanlı ordusu arasında, Polonya'nın Lviv Oblastı'ndaki...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 113,
Cevaplar
0
Görüntüleme
113
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst