1736

  1. Seyyid Vehbi (1674-1736)

    Seyyid Vehbi ( 1674, İstanbul - 1736, İstanbul), divan şairi ve nesir yazarı. Önde gelen Lale Devri şairlerindendir. Şiirlerinde yaşadığı devri ve çevreyi okuyuculara aktarmıştır. En tanınmış eseri III. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğünün anlatan Surname-i Vehbi’dir. Surname-i Vehbi’den...
  2. Safevi Devleti (1501 - 1736)

    Safevi Devleti (1501 - 1736)Safevi Devleti (Safeviler), 1501 yılında kurulmuş, 1736 yılına dek varlığını devam ettirerek Azerbeycan, İran, Ermenistan, Irak, Afganistan, Türkmenistan ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hüküm sürmüş olan Şii inanışa sahip bir Türk Devletidir. Safevi Devleti, 1501...
Üst