1893

  1. Ugur

    Biyografi Muallim Naci (1849-1893)

    Muallim Naci, (1849, İstanbul - 12 Nisan 1893, İstanbul), Türk yazar, şair, öğretmen ve eleştirmen. Aruz veznini Türkçeye kusursuzca uygulamak için çalışmış bir Tanzimat dönemi şairidir. Eski ile bağları koparmadan yenileşmeyi savunmuş; edebiyat tarihinde “eski şiir”in temsilcisi sayılmıştır...
  2. Ugur

    Tarih 1893 Osmanlı İmparatorluğu Nüfus Sayımı

    1893 Osmanlı İmparatorluğu nüfus sayımı, Osmanlı Dahiliye Nazırlığı tarafından 1882’de başlayıp 1893 yılında tamamlanan sayımdır. Sayım, 19. yüzyıl Osmanlı toplumu hakkındaki en güvenilir veri olmakla birlikte sayım süreci uzun sürdüğünden dolayı bazı hatalar olma ihtimali de göz ardı...
Geri