1914

 1. Çanakkale Savaşları (1914-1916)

  Çanakkale Savaşları, I. Dünya Savaşı sırasında 3 Kasım 1914 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İttifak Devletleri yanında savaşa giren Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakmak amacıyla...
 2. Cihad-ı Ekber - Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na Sokan Fetva

  Osmanlı Devleti’ni Birinci Dünya Savaşı'na dâhil eden Cihad-ı Ekber Fetvası, 14 Kasım 1914’te Fatih Cami avlusundan Ali Haydar Efendi tarafından okundu. Fetvada cihada dayanak olarak Tevbe suresinin 41. ayeti gösteriliyor. 11 Kasım 1914’de Meşihat makamınca bütün Müslümanlara hitaben bir Cihad...
 3. Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914)

  Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından olup Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri taktik hatasıyla büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan bir askeri girişimdir. Amacı Kasım...
 4. I. Dünya Savaşı (1914-1918)

  1914-1918 yılları arasına yapılan I. Dünya Savaşı, İtilaf ve İttifak devletlerinin hammadde ve sömürge arayışı başta olmak üzere birçok nedenle katıldığı bir savaştır. Osmanlı Devleti savaşın başlangıcında her ne kadar tarafsızlığını ilan etse de savaşa girmeye zorlanmış ve savaşa dâhil...
 5. Franz Ferdinand (1863-1914)

  Franz Ferdinand (18 Aralık 1863 – 28 Haziran 1914), Avusturya Arşidükü, Avusturya İmparatorluk prensi, Macaristan ve Bohemya Krallığı Prensi ve ölümünden önce 1896 yılında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun tahtının varisi oldu. 1895 yılında tanıştığı ve soylu olmayan Sophie Chotek'le 1900...
 6. Orhan Veli Kanık (1914-1950)

  Orhan Veli Kanık (13 Nisan 1914 – 14 Kasım 1950), daha çok Orhan Veli olarak tanınan Türk şair. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıdı...
 7. Orhan Kemal (Mehmet Raşit Öğütçü)(1914-1970)

  Orhan Kemal (Mehmet Raşit Öğütçü 1914-1970Mehmet Raşit Öğütçü veya kullandığı adıyla Orhan Kemal (15 Eylül 1914, Adana - 2 Haziran 1970, Sofya), toplumcu gerçekçi ,Türk romancısı ve oyun yazarı. Adı, Türk edebiyatının büyük ustaları arasında anılan yazar; roman, hikâye, oyun, şiir gibi farklı...
 8. Oktay Rifat (1914-1988)

  Oktay Rifat (1914-1988)Oktay Rifat (Ali Oktay Rifat) (10 Haziran 1914, Trabzon – 18 Nisan 1988, İstanbul), Türk şair, oyun yazarı ve romancı. Türk şiirinin en büyük isimlerinden birisi kabul edilir. Orhan Veli ve Melih Cevdet'le birlikte Garip Akımı'nın kurucularındandır. 1955 yılından...
 9. Recaizade Mahmud Ekrem (1847-1914)

  Recaizade Mahmud Ekrem (1 Mart 1847, İstanbul - 31 Ocak 1914, İstanbul), Türk şair ve yazar. 19. yüzyıl Osmanlı dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Takvimhane Nazırı Recai Efendi'nin oğlu, Ercüment Ekrem Talu'nun babasıdır. Babasından Süryanice ve Farsça öğrendi. 1858'de...
 10. 14 Kasım 1914 Osmanlı Gazeteleri Manşetleri

  TRT Haber'de yayınlanan "Yüzyıl Önce Yüzyıl Sonra" programında bugün 14 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı gazetelerinden derlenen haberlere yer verildi.
Üst