8 ekim

  1. Ugur

    Biyografi Ahmet Tevfik Paşa - Son Osmanlı Sadrazamı (1845-1936)

    Ahmet Tevfik Paşa (soyadı kanunundan sonra Ahmet Tevfik Okday; 11 Şubat 1845, İstanbul - 8 Ekim 1936, İstanbul), Osmanlı devlet adamı ve son Osmanlı sadrazamı. II. Abdülhamid döneminin Hariciye Nazırı olarak 14 yıl görev yaptıktan sonra II. Abdülhamid ve devamla V. Mehmed saltanatında, 13 Nisan...
  2. Ugur

    Ansiklopedi Teşkil-i Vilâyet Nizamnâmesi (1864)

    Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi 8 Ekim 1864 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kabul edilen nizamname. Nizamname uyarınca bütün eyaletler vilayet olmuştur. Vidin Eyaleti, Niş ve Özü eyaleti birleştirilmesiyle Tuna Vilayeti kurulmuştur. Karaman Eyaletinin adı değiştirilip Konya Vilayeti olmuştur...
Geri