aşure

  1. İslam'da Aşure günü

    Arapçada “aşere” on, "âşir" onuncu demektir. Halkımız onuncu gün mânasına gelen “âşir”i, aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem’in onuncu gününe aşure günü ismi vermiş, böylece tarihe de aşure günü olarak geçmiştir. AşureAşure gününün içinde bulunduğu ayın adı Muharrem'dir. Bu ay hicri...
  2. Aşure gecesi ve günü ibadetleri

Üst