Dini Konular

Sureler ve Türkçe Mealleri

Konular
115
Mesajlar
155
Konular
115
Mesajlar
155

Üç Aylar

Konular
229
Mesajlar
797
Konular
229
Mesajlar
797
  • Sabit
Hz.muhammed (sav) yazısıHz Peygamberin hayatı ve İslam daveti mü’min kullar için bir hidayet rehberdir. O’nun risalet öncesi ve sonrası örnek ahlakı, imanı, cesaret ve azmi, cehalet, küfür ve şirkle mücadelesi imanlı kalplere bir müjde ve mukaddes öğüttür. Bu yüzden O’nun hayatı çok iyi...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 551,
Cevaplar
0
Görüntüleme
551
KUREYŞ’İN ZOR GÜNLERİ Kureyş’in zor günleriBir kısım insanlar, müminlere ‘Düşmanlarınız olan insanlar, size karşv asker topladılar; aman sakının onlardan!’ dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!’ dediler. Bunun üzerine, kendilerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 71,
Cevaplar
0
Görüntüleme
71
NADİRLİLERİN MEDİNE’DEN KOVULMALARI Nadirlilerin Medine’den kovulmalarıOnlar kalelerinin kendilerim Allah’tan koruyacağını sanmışlardı. Allah’ın azabı onlara hiç düşünmedikleri şekilde geldi. (Allah) onların kalplerine korku saldı. Öyle ki, evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 83,
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
İNTİKAM KURBANLARI İntikam kurbanlarıİnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana (samimi olduğuna) Allah’ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır. O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 70,
Cevaplar
0
Görüntüleme
70
UHUD’UN KAZANDIRDIKLARI Uhud’un kazandırdıklarıDe ki: ‘Ben de sizin gibi bir insanım; bana ilâhınızın bir tek ilâh olduğu vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapsın ve Rabb’ine (yaptığı) ibadete hiçbir şeyi ortak kılmasın. [277] Allah’a ve peygambere itaat edin ki, size...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 60,
Cevaplar
0
Görüntüleme
60
İNTİKAM SAVAŞI : UHUD İntikam savaşı: Uhud,O (mü’min)ler ki, yaralı oldukları hâlde Allah’ın ve Resulünün çağrısına uydular; onlardan iyilik edenler ve (şirkten/günahtan) korunanlar için pek büyük mükafat vardır. Onlar ki, halk kendilerine: (Düşmanınız olan) insanlar size karşı ordu toplamışlar...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 76,
Cevaplar
1
Görüntüleme
76
EGEMENLİĞİN İNŞASI Egemenliğin inşasıEvet, onları da, atalarını da barındırdık. Nihayet ömür kendilerine (hiç bitmeyecek gibi) uzun geldi. Oysa onlar, bizini gelip (kâfirlere ait) araziyi çevresinden eksilteceğimizi görmezler mi? Şu halde, üstün gelen onlar mı? [228] Kim Allah’ı, Resulünü ve...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 83,
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
TAHAMMÜLÜN SINIRI İslamEy iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. [222]İnkâr edenlere, ateşe sunulacakları gün: Nasıl, bu gerçek değil miymiş? denildiğinde: Evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş, derler. Allah: Öyleyse inkâr...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 64,
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
HAREKETLİ AYLAR Hareketli aylar(Ey iman edenler!) Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resulüdür, iman edenlerdir; o müminler ki Allah’ın emirlerine boyun eğerek namaz kılar, zek’atı verirler. Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah’ın...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 56,
Cevaplar
0
Görüntüleme
56
BAYRAM GÜNLERİ Bayram günleriHer kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’a saygı duyar ve O’ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.[211] Kitab’ı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan (insanlardan) kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah’ın izniyle...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 38,
Cevaplar
0
Görüntüleme
38
AYIRMA GÜNÜ : BEDİR Ayırma günü (Yevmü’l Furkan) : BedirEy Allah’ın Resulü! Biz sana iman edip, seni tasdik ettik. Bize getirdiğin şeyin hak ve gerçek olduğuna şahitlik yaptık. Sana itaat etmek ve sözünü tutmak konusunda söz verdik. Ey Allah’ın Resulü! Ne istiyorsan onu yap, biz seninle...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 69,
Cevaplar
1
Görüntüleme
69
SAVAŞ İslamın ilk günleri savaşKendileriyle savaşılanlara (mü’minlere), zulme uğramış olmaları nedeniyle (savaşma) izni verildi. Şüphe yok ki Allah, onlara yardım etmeye kadirdir. Onlar, başka değil, sırf ‘Rabbimiz Allah’tır’ dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. [129] Sizinle...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 38,
Cevaplar
0
Görüntüleme
38
30 Ağustos 2019 Cuma Hutbesi - VATAN BİZE EMANETTİRİL : GENEL TARİH : 30 Ağustos 2019 VATAN BİZE EMANETTİR Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 70,
Cevaplar
0
Görüntüleme
70
BİR ARINMA YOLCULUĞU : ORUÇ Bir arınma yolculuğu: OruçEy iman edenler! Allah, sizden öncekilere farz kıldığı gibi, orucu size de farz kıldı ki, (her türlü yanlışlıktan, ahlâksızlıktan, kötülükten) sakınasınız diye. Sayılı günlerde orucu tutun. Ancak hasta olanlar veya seyahatte bulunanlar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 80,
Cevaplar
0
Görüntüleme
80
SUFFENİN YOKSULLARI Suffenin yoksullarıSadakalarınızı şu fakirlere verin ki, onlar bütün yetenek ve güçlerini Allah yolunda kullandıklarından, yeryüzünde rızık aramak için gezip dolaşamazlar. Utanmalarından dolayı ihtiyaçlarını belli etmediklerinden, durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Sen...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 63,
Cevaplar
0
Görüntüleme
63
KIBLENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Kıblenin değiştirilmesiYemin olsun ki, sen kendilerine kitap verilenlere her türlü delili getirsen yine de onlar sana uyup kıblene dönmezler (iman etmezler; senin yoluna uymazlar). Sen de onların kıblesine dönecek değilsin. Onlar da birbirlerinin kıblesine dönmezler. Sana...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 64,
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
İSLAM’IN YENİ MUHALİFLERİ : YAHUDİLER İslam’ın yeni muhalifleri; YahudilerEhl-i Kitap’tan çoğu, hak ve doğru olan kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan dolayı, sizi imanınızdan vazgeçirip tekrar küfre döndürmek isterler. Allah onlar hakkındaki emrini yerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 101,
Cevaplar
0
Görüntüleme
101
MEDİNE İSLAM DEVLETİNİN İNŞASI Medine İslam devletinin inşası1. Bu kitap, Peygamber Muhammed tarafından Kureyşli ve Yesribli Müslümanlar ve bunlara tâbi olanlarla, yine onlara sonradan iltihak etmiş olanlar ve onlarla beraber cihad edenler için (olmak üzere tanzim edilmiştir). 2. işte bunlar...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 95,
Cevaplar
0
Görüntüleme
95
MEDİNE’DE İLK AYLAR Medine’de ilk aylarDaha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler; onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 83,
Cevaplar
0
Görüntüleme
83
HİCRET Hicretten sonraBilin ki, ben Allah’a inanmayan ve ahiret gerçeğini tanımaktan ısrarla kaçınan bir toplumun hayat tarzını terk ettim. Hz. Yusuf [10] Sizden de, Allah’ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yöneliyorum. Hz. İbrahim [11] İman edenler ve hicret edip Allah...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 105,
Cevaplar
0
Görüntüleme
105
İMAN YURDUNUN İNŞASI Yeni bir yurtVeda yokuşundan doğdu dolunay, Allah’a şükretmek üzerimize farz oldu. Ey bize gönderilen peygamber! Boyun eğmemiz gereken bir emirle geldin bize. (Medineliler) Resulüllah ve yol arkadaşı Ebû Bekir, hicretleri sırasında emniyetli ama uzun bir yolu tercih...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 129,
Cevaplar
0
Görüntüleme
129
Üst