Sureler ve Türkçe Mealleri

  • Sabit
Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri Kuran'daki Sırasına GöreAlfabetik Sırayla 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN 4. NİSÂ 5. MÂİDE 6. EN'ÂM 7. A'RAF 8. ENFÂL 9. TEVBE 10. YÛNUS 11. HÛD 12. YÛSUF 13. RA'D 14. İBRÂHÎM 15. HİCR 16. NAHL 17. İSRÂ 18. KEHF 19. MERYEM 20. TÂHÂ...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 147K,
Cevaplar
5
Görüntüleme
147K
Yasin Suresi Kur'an'ın 36. suresidir. 83 ayet, 733 kelime ve 2988 harften oluşur Mekke döneminde indirilmiştir. Adını ilk ayeti olan “Ya-Sin" harflerinden alır. YÂSÎN Suresi (Sure No: 36) https://archive.org/download/fatihcollakk/036_Yasin.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Yâ Sîn...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 193K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
193K
Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr" kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca,Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan...
- Cevaplar: 4 Görüntüleme: 206K,
Cevaplar
4
Görüntüleme
206K
Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 271K,
Samet
Cevaplar
1
Görüntüleme
271K
Samet
S
Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen "el Cumu’a"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberolarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir. CUMA Suresi (Sure No:62)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 151K,
Muhammet
Cevaplar
1
Görüntüleme
151K
Muhammet
M
Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen "Hicr" kelimesinden almıştır. Hicr, Medine'nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûre de başlıca Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 43K,
ALLAH dos bir ki se
Cevaplar
1
Görüntüleme
43K
ALLAH dos bir ki se
A
Mekke döneminde inmiştir. 30 âyet, 337 kelime ve 1316 harftir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinindelilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. MÜLK Suresi (Sure No:67)...
- Cevaplar: 7 Görüntüleme: 224K,
Cevaplar
7
Görüntüleme
224K
  • Portal konusu
Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği...
- Cevaplar: 0 Görüntüleme: 158K,
Cevaplar
0
Görüntüleme
158K
Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki "el-Beled" kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir. BELED Suresi (Sure No:90) https://archive.org/download/fatihcollakk/090.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4. Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 34K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
34K
Zilzal Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir. 8 ayettir. Zilzal Suresi Medine devrinde indirilmiştir. Adını içinde geçen zelzele isminden alır ki Türkçe'de deprem, sarsıntı anlamlarına gelir. ZİLZÂL Suresi (Sure No: 99) https://archive.org/download/fatihcollakk/099.mp3...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 43K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
43K
Bakara Sûresi (Arapça: سورة البقرة), Kur’an’ın ikinci sırasında yer alır. Kur'anın en uzun sûresi olup, 286 ayet, 6144 kelime ve 25613 harften oluşmaktadır. Bakara suresi, ismini surenin 67-73 ayetlerinde anlatılan, öldürülen bir kişinin katilinin bulunması amacıyla uygulanan bir inek kesme...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 718K,
AyCaNYaVuZ
Cevaplar
2
Görüntüleme
718K
AyCaNYaVuZ
A
Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz.Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü’minlerin, gerek Hz. Peygambere karşı, gerek kendi aralarında...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 105K,
Tuncay can
Cevaplar
5
Görüntüleme
105K
Tuncay can
T
Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21. âyette geçen "Ahkâf " kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen "Âd" kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir. AHKÂF Suresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 39K,
Medine
Cevaplar
1
Görüntüleme
39K
Medine
M
Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen "elMüddessir"kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 46K,
Kayıtsız Üye
Cevaplar
1
Görüntüleme
46K
Kayıtsız Üye
K
Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elFurkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran”demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûre de temel konular olarak...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 71K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
71K
Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem'in, oğlu İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûre de başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 238K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
238K
Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır. Sûre de başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir.. HÛD Suresi (Sure No:11)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 57K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
57K
Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Kıyâme"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir KIYÂME Suresi (Sure No:75)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 107K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
107K
Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere,birkaç yerde geçen "kehf " kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûre de temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 127K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
127K
Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. İNŞİRÂH Suresi (Sure No:94) https://archive.org/download/fatihcollakk/094.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2,3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 43K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
43K
A'raf suresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci suresidir. Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. 206 ayet, 3344 kelime ve 14071 harften oluşur. Sözlük anlamı orta yer olan A’raf kelimesinin Kur-an’ı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 70K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
70K
Üst