Sureler ve Türkçe Mealleri

  • Sabit
Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri Kuran'daki Sırasına GöreAlfabetik Sırayla 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN 4. NİSÂ 5. MÂİDE 6. EN'ÂM 7. A'RAF 8. ENFÂL 9. TEVBE 10. YÛNUS 11. HÛD 12. YÛSUF 13. RA'D 14. İBRÂHÎM 15. HİCR 16. NAHL 17. İSRÂ 18. KEHF 19. MERYEM 20. TÂHÂ...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 114K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
114K
Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki "el-Beled" kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir. BELED Suresi (Sure No:90) https://archive.org/download/fatihcollakk/090.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4. Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 30K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
30K
Zilzal Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir. 8 ayettir. Zilzal Suresi Medine devrinde indirilmiştir. Adını içinde geçen zelzele isminden alır ki Türkçe'de deprem, sarsıntı anlamlarına gelir. ZİLZÂL Suresi (Sure No: 99) https://archive.org/download/fatihcollakk/099.mp3...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 38K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
38K
Mekke döneminde inmiştir. 30 âyet, 337 kelime ve 1316 harftir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinindelilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konuedilmektedir MÜLK Suresi (Sure No:67)...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 199K,
Cevaplar
3
Görüntüleme
199K
Bakara Sûresi (Arapça: سورة البقرة), Kur’an’ın ikinci sırasında yer alır. Kur'anın en uzun sûresi olup, 286 ayet, 6144 kelime ve 25613 harften oluşmaktadır. Bakara suresi, ismini surenin 67-73 ayetlerinde anlatılan, öldürülen bir kişinin katilinin bulunması amacıyla uygulanan bir inek kesme...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 676K,
AyCaNYaVuZ
Cevaplar
2
Görüntüleme
676K
AyCaNYaVuZ
A
Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz.Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü’minlerin, gerek Hz. Peygambere karşı, gerek kendi aralarında...
- Cevaplar: 5 Görüntüleme: 98K,
Tuncay can
Cevaplar
5
Görüntüleme
98K
Tuncay can
T
Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21. âyette geçen "Ahkâf " kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen "Âd" kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir. AHKÂF Suresi...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 34K,
Medine
Cevaplar
1
Görüntüleme
34K
Medine
M
Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen "elMüddessir"kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adıolan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberintebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkmasıve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 42K,
Kayıtsız Üye
Cevaplar
1
Görüntüleme
42K
Kayıtsız Üye
K
Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elFurkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran”demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûre de temel konular olarak...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 67K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
67K
Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem'in, oğlu İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûre de başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 230K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
230K
Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır. Sûre de başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir.. HÛD Suresi (Sure No:11)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 51K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
51K
Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Kıyâme"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konuedilmektedir KIYÂME Suresi (Sure No:75)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 102K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
102K
Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere,birkaç yerde geçen "kehf " kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûre de temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 114K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
114K
Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. İNŞİRÂH Suresi (Sure No:94) https://archive.org/download/fatihcollakk/094.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2,3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık...
- Cevaplar: 2 Görüntüleme: 37K,
Cevaplar
2
Görüntüleme
37K
A'raf suresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci suresidir. Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. 206 ayet, 3344 kelime ve 14071 harften oluşur. Sözlük anlamı orta yer olan A’raf kelimesinin Kur-an’ı...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 61K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
61K
Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü'min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İHLÂS Suresi (Sure No:112)...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 19K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
19K
Fatiha Suresi, Kur'an'daki ilk suredir. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Toplam yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Kur'anın ilk suresi olduğu için "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha" adını almıştır. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 26K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
26K
Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. NÂS Suresi (Sure No:114) https://archive.org/download/fatihcollakk/114.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5,6. De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 17K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
17K
Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir FELAK Suresi (Sure No:113) https://archive.org/download/fatihcollakk/113.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 15K,
Cevaplar
1
Görüntüleme
15K
Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin uyarılması, vahyin...
- Cevaplar: 1 Görüntüleme: 53K,
Misafir
Cevaplar
1
Görüntüleme
53K
Misafir
M
Mekke döneminde inmiştir. 7 âyettir. Mâ’ûn, yardım ve zekât demektir. MÂÛN Suresi (Sure No:107) https://archive.org/download/fatihcollakk/107.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! 2,3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen...
- Cevaplar: 3 Görüntüleme: 17K,
Misafir
Cevaplar
3
Görüntüleme
17K
Misafir
M
Üst