Sure RAHMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Katılım
8 Nisan 2013
Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.,,


RAHMÂN Suresi (Sure No:55)​
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 55/RAHMÂN-1: Er rahmân(rahmânu)

  1,2. Rahmân, Kur’an’ı öğretti.


 • 55/RAHMÂN-2: Allemel kur’ân(kur’âne)

  1,2. Rahmân, Kur’an’ı öğretti.


 • 55/RAHMÂN-3: Halakal insân(insâne)

  3. İnsanı yarattı.


 • 55/RAHMÂN-4: Allemehul beyân(beyâne)

  4. Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.


 • 55/RAHMÂN-5: Eş şemsu vel kameru bi husbân(husbânin)

  5. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.


 • 55/RAHMÂN-6: Ven necmu veş şeceru yescudân(yescudâni)

  6. Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.


 • 55/RAHMÂN-7: Ves semâe refeahâ ve vedaal mîzân(mîzâne)

  7. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu.


 • 55/RAHMÂN-8: Ellâ tatgav fîl mîzân(mîzâni)

  8. Ölçüde haddi aşmayın.


 • 55/RAHMÂN-9: Ve ekîmul vezne bil kıstı ve lâ tuhsırûl mîzân(mîzâne)

  9. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.


 • 55/RAHMÂN-10: Vel arda vedaahâ lil enâm(enâmi)

  10. Allah, yeri yaratıklar için var etti.


 • 55/RAHMÂN-11: Fîhâ fâkihetun vennahlu zâtul ekmâm(ekmâmi)

  11. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.


 • 55/RAHMÂN-12: Vel habbu zul asfi ver reyhân(reyhânu)

  12. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır.


 • 55/RAHMÂN-13: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  13. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-14: Halakal insâne min salsâlin kel fehhâr(fehhâri)

  14. Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.


 • 55/RAHMÂN-15: Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin)

  15. “Cin”i de yalın bir ateşten yarattı.


 • 55/RAHMÂN-16: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  16. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-17: Rabbul meşrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni)

  17. O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.


 • 55/RAHMÂN-18: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  18. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-19: Merecel bahreyni yeltekıyân(yeltekıyâni)

  19. (Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.


 • 55/RAHMÂN-20: Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân(yebgıyâni)

  20. (Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.


 • 55/RAHMÂN-21: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  21. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-22: Yahrucu min humel lûluu vel mercân(mercânu)

  22. O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.


 • 55/RAHMÂN-23: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  23. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-24: Ve lehul cevâril munşeâtu fîl bahri kel alâm(alâmi)

  24. Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.


 • 55/RAHMÂN-25: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  25. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-26: Kullu men aleyhâ fân(fânin)

  26. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.


 • 55/RAHMÂN-27: Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi)

  27. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.


 • 55/RAHMÂN-28: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  28. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-29: Yes’ eluhu men fis semâvâti vel ard(ardı), kulle yevmin huve fî şe’nin

  29. Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.


 • 55/RAHMÂN-30: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  30. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-31: Se nefrugu lekum eyyuhes sekalân(sekalâni)

  31. Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!


 • 55/RAHMÂN-32: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  32. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-33: Yâ ma'şerel cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuz(fenfuzû), lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin)

  ?
  33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz


 • 55/RAHMÂN-34: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  34. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-35: Yurselu aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesırân(tentesırâni)

  35. Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.


 • 55/RAHMÂN-36: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  36. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-37: Fe îzen şakkatis semâu fe kânet verdeten keddihân(keddihâni)

  37. Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)


 • 55/RAHMÂN-38: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  38. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-39: Fe yevme îzin lâ yus’elu an zenbihî insun ve lâ cânn(cânnun)

  39. İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.


 • 55/RAHMÂN-40: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  40. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-41: Yu’reful mucrımûne bi sîmâhum fe yu’hazu bin nevâsî vel akdâm(akdâmi)

  41. Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.


 • 55/RAHMÂN-42: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  42. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-43: Hâzihî cehennemulletî yukezzibu bi hel mucrimûn(mucrimûne)

  43. İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir.


 • 55/RAHMÂN-44: Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân(ânin)

  44. Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.


 • 55/RAHMÂN-45: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  45. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-46: Ve li men hâfe makâme rabbihî cennetân(cennetâni)

  46. Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.


 • 55/RAHMÂN-47: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  47. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-48: Zevâtâ efnân(efnânin)

  48. İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.


 • 55/RAHMÂN-49: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  49. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-50: Fîhi mâ aynâni tecriyân(tecriyâni)

  50. İçlerinde akan iki pınar vardır.


 • 55/RAHMÂN-51: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  51. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-52: Fîhi mâ min kulli fâkihetin zevcân(zevcâni)

  52. İkisinde de her meyveden çift çift vardır.


 • 55/RAHMÂN-53: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  53. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-54: Muttekiîne alâ furuşin betâinuhâ min istebrak(istebrakin), ve cenel cenneteyni dân(dânin)

  54. Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.


 • 55/RAHMÂN-55: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  55. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-56: Fîhinne kâsirâtut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun)

  56. Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.


 • 55/RAHMÂN-57: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  57. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-58: Ke enne hunnel yâkûtu vel mercân(mercânu)

  58. Onlar sanki yakut ve mercandır.


 • 55/RAHMÂN-59: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  59. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-60: Hel cezâul ihsâni illel ihsân(ihsânu)

  60. İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.


 • 55/RAHMÂN-61: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  61. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-62: Ve min dûnihimâ cennetân(cennetâni)

  62. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.


 • 55/RAHMÂN-63: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  63. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-64: Mud hâmmetân(hâmmetâni)

  64. O iki cennet koyu yeşil renktedir.


 • 55/RAHMÂN-65: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  65. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-66: Fîhi mâ aynâni neddâhatân(neddâhatâni)

  66. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır.


 • 55/RAHMÂN-67: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  67. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-68: Fîhi mâ fâkihetun ve nahlun ve rummân(rummânun)

  68. İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır.


 • 55/RAHMÂN-69: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  69. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-70: Fîhinne hayrâtun hisân(hisânun)

  70. Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.


 • 55/RAHMÂN-71: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  71. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-72: Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm(hiyâmi)

  72. Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.


 • 55/RAHMÂN-73: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  73. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-74: Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun)

  74. Onlara, eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.


 • 55/RAHMÂN-75: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  75. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-76: Muttekiîne alâ rafrafin hudrin ve abkariyyin hisân(hisânin)

  76. Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).


 • 55/RAHMÂN-77: Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni)

  77. O hâlde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?


 • 55/RAHMÂN-78: Tebârekesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm(ikrâmi)

  78. Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.jpg image.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Rahman 76 "refrefin " değil "rafrafin" olacak. Düzeltilirse sevinirm
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
20 Ocak 2017 Cuma Hutbesi. - RAHMÂN’IN MÜMİN KULLARI
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    3K
FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
 • Celik
 • Celik,
 • Sureler ve Türkçe Mealleri
 • 1    180K
İnşirah Suresi Faziletleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 9    9K
Kadir Suresi nin Faziletleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    6K
Kehf Suresi'nin Fazileti
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Ramazan ayında günde 40 defa "Fatiha Suresi" okunursa
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    4K
Yabancı plakalı araçların Turkiye de kalma suresi
 • K
 • KUZEYLi,
 • Sıla Yolu
 • 0    5K
Geri
Üst