suresi

 1. denizf

  Kehf Suresi'nin Fazileti

  Kehf Suresi'nin Fazileti; Kuran'ı Kerim'de yer alan diğer sureler gibi Kehf Sure'sinin de birçok fazileti ve özelliği vardır. Kehf Sure'sinin ne denli yüce olduğu Peygamber Efendimiz ve imamlardan gelen birçok rivayet ile ortaya konmuştur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ''Kehf Suresi...
 2. Ugur

  Tevbe Suresinin Başında Neden Besmele Bulunmaz?

  Tevbe Suresi Kur'an'ın dokuzuncu suresidir. 129 ayet, 2506 kelime ve 10873 harften oluşur. Son iki ayet hariç tamamı Medine'de indirilen Tevbe Suresi, adını Allah'ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104. ayetinden almaktadır. Diğer surelerin aksine bu...
 3. Ugur

  Sohbet Öteki Gündem'de Cansu Canan Özgen'i Ağlatan Duha Suresi Tefsiri

  Cansu Canan Özgen, canlı yayında Duha suresinin tefsirinin yapıldığı sırada duygu dolu anlar yaşadı. Habertürk'te Cansu Canan Özgen'in sunduğu Öteki Gündem'in konuğu, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Mehmet Okuyan'dı. Kur'an'ı Kerim'de ayetlerin iniş...
 4. A

  Alak suresİ okunusu anlami acilimi mesajlari

  ALAK SURESİ 1-İkra' bismi rabbikellezi halak. İkra, Oku. Okumak, anlamadan Arapçasını tekrar etmek olmasa gerek. Kelimeleri yüzünden okumak, tekrar etmek bir anlamda telaffuz etmek, okumak olabilir mi? Anlamını dahi bilmeden seslerin tekrarı ancak telaffuz olabilir. Okumak, telaffuz edilen...
 5. Celik

  Oruç Tutma Süresi Mekke'ye Göre Düzenlendi

  Güneşin batmadığı kutup bölgeleri için Rusya Müftülüğü önemli bir fetva verdi. Rusya'nın kuzey kesimlerinde ve kutuplara yakın alanlarda yaşayan Müslümanların hayatlarını kolaylaştıracak yeni bir karar alındı. Ülkenin kuzey bölgelerinde gündüz uzunluğunun 20 saati geçtiği ve karanlık çökmeyen...
 6. Celik

  Sure İNŞİRÂH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. İNŞİRÂH Suresi (Sure No:94) https://archive.org/download/fatihcollakk/094.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2,3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık...
 7. Celik

  Sure ŞÛRÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Şura Suresi Kur'an'ın 42. suresidir. 53 ayet, 860 kelime ve 3431 harften oluşur. 23. ve 26. ayetleri Medine’de diğer ayetleri Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini 38. ayette geçen ve Müslümanlar'ın aralarında işlerini danışarak yapmaları gereğini ifade eden şura kelimesinden alır. Şura, danışma...
 8. Celik

  Sure ŞU'ARÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Şu'ara Suresi Kur'an'ın 26. suresidir. 227 ayet, 1322 kelime ve 5517 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını 224. ayette geçen ve şairler anlamına gelen “eş-Şu’ara" kelimesinden almıştır. ŞU'ARÂ Suresi (Sure No: 26) https://archive.org/download/fatihcollakk/026_Suara.mp3...
 9. Celik

  Sure ŞEMS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Şems Suresi Kur'an'ın 91. suresidir. 15 ayet, 54 kelime ve 249 harften oluşur. Mekke'de indirilmiştir. İsmini ilk ayette geçen ve güneş anlamına gelen el-şems kelimesinden alır. Şems Suresi'nde Allah'ın kudretinden, iyilik yapanların kurtuluşa ereceklerinden, kötülük yapanların ise ziyanda...
 10. Celik

  Sure ZÜMER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Zümer Suresi Kur'an'ın 39. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. 75 ayetten oluşur. Adını 71 ve 73. ayetlerde geçen "zümer" kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. Surede başlıca, göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller, mü'minlerin cennete, kafirlerin...
 11. Celik

  Sure ZUHRUF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Zuhruf Suresi, Kur'an'ın 43. suresidir. Mekke'de indirilmiştir. 89 ayet, 837 kelime ve 3508 harften oluşur. Zuhruf, altın ve mücehver anlamına gelir. Surede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherlerle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği...
 12. Celik

  Sure YÛSUF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yusuf Suresi Kur'an'ın 12. suresidir. 11 ayet, 1795 kelime ve 7125 harften oluşur. Sure, adını surenin hemen hemen tamamında kendisinden bahsedilen Yusuf peygamberden almıştır. 1., 2. ve 3. ayetleri Medine'de, kalanlar Mekke'de indirilmiştir. YÛSUF Suresi (Sure No: 12)...
 13. Celik

  Sure YÛNUS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yunus Suresi Kur'an'ın onuncu suresidir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirilmiştir. 109 ayet, 1841 kelime ve 7425 harften oluşur. Sure, adını ayrıntıları Saffat Suresi 139-148. ayetlerinde ve bazı hadislerde anlatılan Yunus kıssasından almıştır. Sure...
 14. Celik

  Sure İSRÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  İsra Suresi Kur'an'ın 17. suresidir. 111 ayet, 1559 kelime ve 6480 harften oluşur. Sure adını ilk ayette geçen ve 'gece yürüyüşü' anlamına gelen 'isra' kelimesinden alır. Burada sözü edilen gece yürüyüşü de Hz. Muhammed'in Miraç gecesinde Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuğun bir kısmıdır. İlk...
 15. Celik

  Sure İNŞİKAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir İNŞİKAK Suresi (Sure No:84) https://archive.org/download/fatihcollakk/084.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2. Gök yarıldığı...
 16. Celik

  Sure İNSÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 31 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "insan" kelimesindenalmıştır. Aynı âyette geçen "ed-Dehr" kelimesinden dolayı Dehrsûresi diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgilimeseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette...
 17. Celik

  Sure İHLÂS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü'min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İHLÂS Suresi (Sure No:112)...
 18. Celik

  Sure İBRÂHÎM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  İbrahim Suresi, Kur'an'ın 14. suresidir. 52 ayet, 831 kelime ve 3461 harften oluşur. 28. ve 29 ayetleri Medine'de diğerleri Mekke'de indirilmiştir. 35. ile 41. ayetlerde Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sureye bu ad verilmiştir. İBRÂHÎM Suresi (Sure No: 14)...
 19. Celik

  Sure YÂSÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yasin Suresi Kur'an'ın 36. suresidir. 83 ayet, 733 kelime ve 2988 harften oluşur Mekke döneminde indirilmiştir. Adını ilk ayeti olan “Ya-Sin" harflerinden alır. YÂSÎN Suresi (Sure No: 36) https://archive.org/download/fatihcollakk/036_Yasin.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Yâ Sîn...
 20. Celik

  Sure VÂKIA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre...
Geri