İNŞİKAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
8 Nis 2013
1,497
50
48
Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir,,


İNŞİKAK Suresi (Sure No:84)
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 84/İNŞİKAK-1: İzes semâunşakkat

  1,2. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-


 • 84/İNŞİKAK-2: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat

  1,2. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,


 • 84/İNŞİKAK-3: Ve izel ardu muddet

  3,4. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,


 • 84/İNŞİKAK-4: Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet

  3,4. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,


 • 84/İNŞİKAK-5: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat

  5. Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)


 • 84/İNŞİKAK-6: Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı)

  6. Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.


 • 84/İNŞİKAK-7: Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînih(yemînihî)

  7. Kime kitabı sağından verilirse,


 • 84/İNŞİKAK-8: Fe sevfe yuhâsebu hısâben yesîrâ(yesîren)

  8. Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,


 • 84/İNŞİKAK-9: Ve yenkalibu ilâ ehlihî mesrûrâ(mesrûren)

  9. Sevinçli olarak ailesine dönecektir.


 • 84/İNŞİKAK-10: Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih(zahrihî)

  10. Fakat kime kitabı arkasından verilirse,


 • 84/İNŞİKAK-11: Fe sevfe yed’û subûrâ(subûren)

  11,12. “Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.


 • 84/İNŞİKAK-12: Ve yaslâ saîrâ(saîren)

  11,12. “Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.


 • 84/İNŞİKAK-13: İnnehu kâne fî ehlihî mesrûrâ(mesrûren)

  13. Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.


 • 84/İNŞİKAK-14: İnnehu zanne en len yahûr(yahûra)

  14. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.


 • 84/İNŞİKAK-15: Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîren)

  15. Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.


 • 84/İNŞİKAK-16: Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı)

  16. Yemin ederim şafağa,


 • 84/İNŞİKAK-17: Vel leyli ve mâ vesak(vesaka)

  17. Geceye ve içinde topladıklarına,


 • 84/İNŞİKAK-18: Vel kameri izet tesak(tesaka)

  18. Dolunay hâlindeki aya ki,


 • 84/İNŞİKAK-19: Le terkebunne tabakan an tabakın

  19. Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.


 • 84/İNŞİKAK-20: Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne)

  20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?


 • 84/İNŞİKAK-21: Ve izâ kurıe aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). (SECDE ÂYETİ)

  21. Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.


 • 84/İNŞİKAK-22: Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne)


  22. Daha doğrusu, inkâr edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.


 • 84/İNŞİKAK-23: Vallâhu a’lemu bimâ yûûn(yûûne)

  23. Hâlbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.


 • 84/İNŞİKAK-24: Fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin)

  24. Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!


 • 84/İNŞİKAK-25: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin)

  25. Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükâfat vardır.
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

tb