Üst
İNŞİKAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

İNŞİKAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin

Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir,,


İNŞİKAK Suresi (Sure No:84)​
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 84/İNŞİKAK-1: İzes semâunşakkat

  1,2. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-


 • 84/İNŞİKAK-2: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat

  1,2. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,


 • 84/İNŞİKAK-3: Ve izel ardu muddet

  3,4. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,


 • 84/İNŞİKAK-4: Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet

  3,4. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,


 • 84/İNŞİKAK-5: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat

  5. Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)


 • 84/İNŞİKAK-6: Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı)

  6. Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.


 • 84/İNŞİKAK-7: Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînih(yemînihî)

  7. Kime kitabı sağından verilirse,


 • 84/İNŞİKAK-8: Fe sevfe yuhâsebu hısâben yesîrâ(yesîren)

  8. Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,


 • 84/İNŞİKAK-9: Ve yenkalibu ilâ ehlihî mesrûrâ(mesrûren)

  9. Sevinçli olarak ailesine dönecektir.


 • 84/İNŞİKAK-10: Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih(zahrihî)

  10. Fakat kime kitabı arkasından verilirse,


 • 84/İNŞİKAK-11: Fe sevfe yed’û subûrâ(subûren)

  11,12. “Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.


 • 84/İNŞİKAK-12: Ve yaslâ saîrâ(saîren)

  11,12. “Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.


 • 84/İNŞİKAK-13: İnnehu kâne fî ehlihî mesrûrâ(mesrûren)

  13. Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.


 • 84/İNŞİKAK-14: İnnehu zanne en len yahûr(yahûra)

  14. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.


 • 84/İNŞİKAK-15: Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîren)

  15. Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.


 • 84/İNŞİKAK-16: Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı)

  16. Yemin ederim şafağa,


 • 84/İNŞİKAK-17: Vel leyli ve mâ vesak(vesaka)

  17. Geceye ve içinde topladıklarına,


 • 84/İNŞİKAK-18: Vel kameri izet tesak(tesaka)

  18. Dolunay hâlindeki aya ki,


 • 84/İNŞİKAK-19: Le terkebunne tabakan an tabakın

  19. Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.


 • 84/İNŞİKAK-20: Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne)

  20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?


 • 84/İNŞİKAK-21: Ve izâ kurıe aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). (SECDE ÂYETİ)

  21. Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.


 • 84/İNŞİKAK-22: Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne)


  22. Daha doğrusu, inkâr edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.


 • 84/İNŞİKAK-23: Vallâhu a’lemu bimâ yûûn(yûûne)

  23. Hâlbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.


 • 84/İNŞİKAK-24: Fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin)

  24. Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!


 • 84/İNŞİKAK-25: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin)

  25. Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükâfat vardır.
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.webp
 
Geri