latin

 1. Ugur

  Sure Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri

  Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri Kuran'daki Sırasına GöreAlfabetik Sırayla 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN 4. NİSÂ 5. MÂİDE 6. EN'ÂM 7. A'RAF 8. ENFÂL 9. TEVBE 10. YÛNUS 11. HÛD 12. YÛSUF 13. RA'D 14. İBRÂHÎM 15. HİCR 16. NAHL 17. İSRÂ 18. KEHF 19. MERYEM 20. TÂHÂ...
 2. Celik

  Sure İNŞİRÂH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. İNŞİRÂH Suresi (Sure No:94) https://archive.org/download/fatihcollakk/094.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2,3. Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık...
 3. Celik

  Sure ŞÛRÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Şura Suresi Kur'an'ın 42. suresidir. 53 ayet, 860 kelime ve 3431 harften oluşur. 23. ve 26. ayetleri Medine’de diğer ayetleri Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini 38. ayette geçen ve Müslümanlar'ın aralarında işlerini danışarak yapmaları gereğini ifade eden şura kelimesinden alır. Şura, danışma...
 4. Celik

  Sure ŞU'ARÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Şu'ara Suresi Kur'an'ın 26. suresidir. 227 ayet, 1322 kelime ve 5517 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını 224. ayette geçen ve şairler anlamına gelen “eş-Şu’ara" kelimesinden almıştır. ŞU'ARÂ Suresi (Sure No: 26) https://archive.org/download/fatihcollakk/026_Suara.mp3...
 5. Celik

  Sure ZÜMER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Zümer Suresi Kur'an'ın 39. suresidir. Mekke döneminde indirilmiştir. 75 ayetten oluşur. Adını 71 ve 73. ayetlerde geçen "zümer" kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. Surede başlıca, göklerde ve yerde Allah'ın birliğini gösteren deliller, mü'minlerin cennete, kafirlerin...
 6. Celik

  Sure ZUHRUF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Zuhruf Suresi, Kur'an'ın 43. suresidir. Mekke'de indirilmiştir. 89 ayet, 837 kelime ve 3508 harften oluşur. Zuhruf, altın ve mücehver anlamına gelir. Surede bunlardan söz edildiği ve Allah'ın insana sahip olduğu altın ve mücevherlerle değil, inanç ve davranışlarına göre değer verdiği...
 7. Celik

  Sure YÛSUF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yusuf Suresi Kur'an'ın 12. suresidir. 11 ayet, 1795 kelime ve 7125 harften oluşur. Sure, adını surenin hemen hemen tamamında kendisinden bahsedilen Yusuf peygamberden almıştır. 1., 2. ve 3. ayetleri Medine'de, kalanlar Mekke'de indirilmiştir. YÛSUF Suresi (Sure No: 12)...
 8. Celik

  Sure YÛNUS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yunus Suresi Kur'an'ın onuncu suresidir. 40, 94, 95 ve 96. ayetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde indirilmiştir. 109 ayet, 1841 kelime ve 7425 harften oluşur. Sure, adını ayrıntıları Saffat Suresi 139-148. ayetlerinde ve bazı hadislerde anlatılan Yunus kıssasından almıştır. Sure...
 9. Celik

  Sure İSRÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  İsra Suresi Kur'an'ın 17. suresidir. 111 ayet, 1559 kelime ve 6480 harften oluşur. Sure adını ilk ayette geçen ve 'gece yürüyüşü' anlamına gelen 'isra' kelimesinden alır. Burada sözü edilen gece yürüyüşü de Hz. Muhammed'in Miraç gecesinde Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuğun bir kısmıdır. İlk...
 10. Celik

  Sure İNŞİKAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 25 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir İNŞİKAK Suresi (Sure No:84) https://archive.org/download/fatihcollakk/084.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2. Gök yarıldığı...
 11. Celik

  Sure İHLÂS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü'min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İHLÂS Suresi (Sure No:112)...
 12. Celik

  Sure İBRÂHÎM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  İbrahim Suresi, Kur'an'ın 14. suresidir. 52 ayet, 831 kelime ve 3461 harften oluşur. 28. ve 29 ayetleri Medine'de diğerleri Mekke'de indirilmiştir. 35. ile 41. ayetlerde Hz. İbrahim'in duasını ihtiva ettiği için sureye bu ad verilmiştir. İBRÂHÎM Suresi (Sure No: 14)...
 13. Celik

  Sure YÂSÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Yasin Suresi Kur'an'ın 36. suresidir. 83 ayet, 733 kelime ve 2988 harften oluşur Mekke döneminde indirilmiştir. Adını ilk ayeti olan “Ya-Sin" harflerinden alır. YÂSÎN Suresi (Sure No: 36) https://archive.org/download/fatihcollakk/036_Yasin.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Yâ Sîn...
 14. Celik

  Sure VÂKIA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 96 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre...
 15. Celik

  Sure TÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tur Suresi Kur'an'ın 52. suresidir. 49 ayet, 312 kelime ve 1293 harften oluşur. Mekke'de indirilniştir. Sure ismini ilk ayette geçen Sina yarımadasında ve Hz. Musa’ya Tevrat’ın 10 emrinin verildiğine inanılan Tur dağından alır. TÛR Suresi (Sure No: 52)...
 16. Celik

  Sure TÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir TÎN Suresi (Sure No:95) https://archive.org/download/fatihcollakk/095.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. 2. Sinâ dağına andolsun, 3. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki, 4. Biz, gerçekten...
 17. Celik

  Sure TEVBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tevbe Suresi Kur'an'ın dokuzuncu suresidir. 129 ayet, 2506 kelime ve 10873 harften oluşur. Son iki ayet hariç tamamı Medine'de indirilen Tevbe Suresi adını, Allah'ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104. ayetinden almaktadır. Diğer surelerin aksine bu...
 18. Celik

  Sure TEKVÎR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tekvir Suresi , Kur'an'ın 81. suresidir. 29 ayet, 104 kelime ve 425 harften oluşur. Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini, ilk ayette geçmekte olan küvviret-kevvera fiilinin mastar halinden almıştır. Tekvir isminin anlamı dürmektir. TEKVÎR Suresi (Sure No: 81)...
 19. Celik

  Sure TEBBET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet", kurusun, kahrolsun demektir. TEBBET Suresi (Sure No: 111) https://archive.org/download/fatihcollakk/111.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. 2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı...
 20. Celik

  Sure TÂRIK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tarık Suresi, Kur'an'ın 86. suresidir. 17 ayet, 61 kelime ve 254 harften oluşur. Sure, ismini 1. ayette geçen ve üzerine yemin edilen ve bir "necm-yıldız" olduğu ifade edilen tarık kelimesinden alır; Tarık geleneksel anlamıyla halk arasında Zühre, çoban yıldızı, sabah veya akşam yıldızı...
Geri