Üst
TÂRIK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

TÂRIK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin

Tarık Suresi, Kur'an'ın 86. suresidir. 17 ayet, 61 kelime ve 254 harften oluşur.

Sure, ismini 1. ayette geçen ve üzerine yemin edilen ve bir "necm-yıldız" olduğu ifade edilen tarık kelimesinden alır; Tarık geleneksel anlamıyla halk arasında Zühre, çoban yıldızı, sabah veya akşam yıldızı olarak da bilinen venüstür. Bazıları ise bu kelimeye mucizevi bir anlam yüklemiş ve onun radyoteleskopların icadı ile 1960'larda keşfedilen nötron yıldızları (pulsar) nı anlattığını ileri sürmüşler ve o şekilde tercüme etmişlerdir.
,,


TÂRIK Suresi (Sure No: 86)​Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 86/TÂRIK-1: Ves semâi vet târık(târıkı).

  1. Göğe ve târıka andolsun.


 • 86/TÂRIK-2: Ve mâ edrâke met târik(târiku).

  2. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin?


 • 86/TÂRIK-3: En necmus sâkıb(sâkıbu).

  3. O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.


 • 86/TÂRIK-4: İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız(hâfızun).

  4. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın.


 • 86/TÂRIK-5: Fel yenzuril insânu mimme hulık(hulıka).

  5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.


 • 86/TÂRIK-6: Hulika min mâin dâfik(dâfikın).

  6. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.


 • 86/TÂRIK-7: Yahrucu min beynis sulbi vet terâib(terâibi).

  7. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.


 • 86/TÂRIK-8: İnnehu alâ rec’ıhî le kâdir(kâdirun).

  8. Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.


 • 86/TÂRIK-9: Yevme tubles serâir(serâiru).

  9. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!


 • 86/TÂRIK-10: Femâ lehu min kuvvetin ve lâ nâsır(nâsırın).

  10. (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.


 • 86/TÂRIK-11: Ves semâi zâtir rec’(rec’ı).

  11. Yağmurlu göğe andolsun,


 • 86/TÂRIK-12: Vel ardı zâtis sad’(sad’ı).

  12. Yarık yarık çatlamış yere andolsun.


 • 86/TÂRIK-13: İnnehu le kavlun fasl(faslun).

  13. Şüphesiz o Kur’an, hak ile batılı ayırd eden bir sözdür.


 • 86/TÂRIK-14: Ve mâ huve bil hezl(hezli).

  14. O, boş bir söz değildir.


 • 86/TÂRIK-15: İnnehum yekîdûne keydâ(keyden).

  15. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar,


 • 86/TÂRIK-16: Ve ekîdu keydâ(keyden).

  16. Ben de bir tuzak kurarım.


 • 86/TÂRIK-17: Fe mehhilil kâfirîne emhilhum ruveydâ(ruveyden).

  17. Artık sen inkârcılara mühlet ver; onlara biraz zaman tanı!
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.webp
 
Geri