latin

 1. Celik

  FELAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir FELAK Suresi (Sure No:113) https://archive.org/download/fatihcollakk/113.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin...
 2. Celik

  FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Fecr"kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. FECR Suresi (Sure No:89) https://archive.org/download/fatihcollakk/089.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Tan yerinin ağarmasına andolsun, 2. On geceye...
 3. Celik

  FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Fatiha Suresi, Kur'an'daki ilk suredir. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Toplam yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Kur'anın ilk suresi olduğu için "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha" adını almıştır. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham...
 4. Celik

  ENFÂL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Enfal Suresi Kur'an'ın sekizinci suresidir. Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı'ndan sonra indirildiğine inanılan sure 75 ayet, 1243 kelime ve 5299 harften oluşur. Sure, adını ilk ayetteki el-Enfal kelimesinden almıştır. Enfal "savaş ganimeti" demektir. Surede Bedir...
 5. Celik

  ENBİYÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir.Sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır ENBİYÂ Suresi (Sure No:21) https://archive.org/download/fatihcollakk/021_Enbiya.mp3...
 6. Celik

  EN'ÂM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir. 165 ayet, 3055 kelime ve 12418 harften oluşur. Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sureye En'am Suresi denmiştir. En'am; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade...
 7. Celik

  DUHÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen "duhân" kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin...
 8. Celik

  DUHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir DUHÂ Suresi (Sure No:93) https://archive.org/download/fatihcollakk/093.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Kuşluk vaktine andolsun, 2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, 3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.[585]...
 9. Celik

  CUMA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen "el Cumu’a"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberolarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir. CUMA Suresi (Sure No:62)...
 10. Celik

  CÂSİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 37 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilmesi, dış âlemde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, Allah’ın kullarına bahşettiği nimetler, İsrailoğullarının...
 11. Celik

  BEYYİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Beyyine Suresi, Kur'an'ın 98. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 8 âyet, 94 kelime ve 394 harften oluşur. Beyyine, apaçık delil demektir. BEYYİNE Suresi (Sure No:98) https://archive.org/download/fatihcollakk/098.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a...
 12. Celik

  BELED Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki "el-Beled" kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir. BELED Suresi (Sure No:90) https://archive.org/download/fatihcollakk/090.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4. Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve...
 13. Celik

  BAKARA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Bakara Sûresi (Arapça: سورة البقرة), Kur’an’ın ikinci sırasında yer alır. Kur'anın en uzun sûresi olup, 286 ayet, 6144 kelime ve 25613 harften oluşmaktadır. Bakara suresi, ismini surenin 67-73 ayetlerinde anlatılan, öldürülen bir kişinin katilinin bulunması amacıyla uygulanan bir inek kesme...
 14. Celik

  ANKEBÛT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 69 âyettir. Sûre, adını 41. âyette geçen “elAnkebût” kelimesinden almıştır. Ankebût, örümcek demektir. Sûrede başlıca, Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile Nûh, İbrahim, Lût ve Şu’ayb gibi peygamberlerin ibret dolu...
 15. Celik

  ALAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Alak suresi, Kur'an'ın 96. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen kan pıhtısı anlamına gelen “alak”kelimesinden almıştır. ALAK Suresi (Sure No:96) https://archive.org/download/fatihcollakk/096.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2. Yaratan Rabbinin...
 16. Celik

  AHZÂB Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen "el-Ahzâb" kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. Sûrede başlıca Hendek ve Benî Kureyza savaşları ile aile hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir. AHZÂB Suresi (Sure No:33)...
 17. Celik

  AHKÂF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 35 âyettir. Sûre, adını 21. âyette geçen "Ahkâf " kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen "Âd" kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir. AHKÂF Suresi...
 18. Celik

  A'RÂF Suresi Latin Harfli Okunuşu Türkçe ve Meali

  A'raf suresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci suresidir. Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir. A'raf Suresi Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. 206 ayet, 3344 kelime ve 14071 harften oluşur. Sözlük anlamı orta yer olan A’raf kelimesinin Kur-an’ı...
Üst