Üst
FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin

Fatiha Suresi, Kur'an'daki ilk suredir. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Toplam yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Kur'anın ilk suresi olduğu için "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha" adını almıştır. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham olarak da anılır. Sûrenin ayrıca, "Ümmü'l-Kitab" "es-Seb'ul-Mesânî" (övülen yedi ayet), "el-Esâs", "el-Vâfiye", "el-Kâfiye", "el-Kenz", "eş-Şifâ", "eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi adları da vardır.

Fatiha Suresi'nin ilk sure olarak Kuran 'ın başında yer alması; Sure'nin içeriğinde, Kur'an öğretisinin bir özetinin yer alması olarak açıklanmıştır. Surede övgü ve yüceltilmeye layık tek Allah'ın varlığı, hâkimiyeti, tek ilah oluşu, tapınmanın ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği özet olarak ifade edilir. Fatiha suresi aynı zamanda bir dua ve yakarıştır. Övgü'nün Allah'a ait olduğunun söylenmesi, 34. Sure olan Sebe Suresinde de tekrarlanır.
,,


FATİHA Suresi (Sure No: 1)​ • 1/FATİHA - 1. Bismillâhirrahmânirrahîm

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.


 • 1/FATİHA - 2. El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).

  Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


 • 1/FATİHA - 3. Er rahmânir rahîm(rahîmi).

  O Rahman ve Rahim'dir,


 • 1/FATİHA - 4. Mâliki yevmid dîn(dîne).

  Din Gününün sahibidir.


 • 1/FATİHA - 5. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

  Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.


 • 1/FATİHA - 6. İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme).

  Bizi doğru yola eriştir.


 • 1/FATİHA - 7. Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).

  Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

image.webp
 
Allah razı olsun abi.resimde muhteşem maşaallah kuzucuğuma çokkkk tatlı
 
Geri