Üst
FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin

Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Fecr"kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.,,


FECR Suresi (Sure No:89)​
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 89/FECR-1: Vel fecr(fecri)

  1. Tan yerinin ağarmasına andolsun,


 • 89/FECR-2: Ve leyâlin aşr(aşrın)

  2. On geceye andolsun,


 • 89/FECR-3: Veş şef’ı vel vetr(vetri)

  3. Çifte ve teke andolsun,


 • 89/FECR-4: Vel leyli izâ yesr(yesri)

  4. Geçip giden geceye andolsun (ki, müşrikler azaba uğrayacaklardır).


 • 89/FECR-5: Hel fî zâlike kasemun lizî hicr(hicrin)

  5. Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.


 • 89/FECR-6: E lem tere keyfe feale rabbuke bi âd(âdin)

  6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?


 • 89/FECR-7: İreme zâtil ımâd(ımâdi)

  6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?


 • 89/FECR-8: Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi

  T6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?


 • 89/FECR-9: Ve semûdelleziyne câbûssahre bil vâd(vâdi)

  6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?


 • 89/FECR-10: Ve fir avne zîl evtâd(evtâdi)

  6,7,8,9,10. (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?


 • 89/FECR-11: Ellezîne tagav fîl bilâd(bilâdi)

  11,12. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.


 • 89/FECR-12: Fe ekserû fîhel fesâd(fesâde)

  11,12. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.


 • 89/FECR-13: Fe sabbe aleyhim rabbuke sevta azâb(azâbin)

  13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.


 • 89/FECR-14: İnne rabbeke le bil mirsâd(mirsâdi)

  14. Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.


 • 89/FECR-15: Fe emmel insânu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve na’amehu fe yekûlu rabbî ekremen(ekremeni)

  15. İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.


 • 89/FECR-16: Ve emmâ izâ mebtelâhu fe kadere aleyhi rızkahu fe yekûlu rabbî ehânen(ehâneni)

  16. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı" der.


 • 89/FECR-17: Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm(yetîme)

  17. Hayır, hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz.


 • 89/FECR-18: Ve lâ tehâddûne alâ taâmil miskîn(miskîni)

  18. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.


 • 89/FECR-19: Ve te’kulûnet turâse eklen lemmâ(lemmen)

  19. Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.


 • 89/FECR-20: Ve tuhıbbûnel mâle hubben cemmâ(cemmen)

  20. Malı da pek çok seviyorsunuz.


 • 89/FECR-21: Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekkâ(dekken)

  21. Hayır, yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman,


 • 89/FECR-22: Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ(saffen)

  22,23. Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?


 • 89/FECR-23: Ve cîe yevmeizin bi cehenneme yevmeizin yetezekkerul insânu ve ennâ lehuz zikrâ

  22,23. Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?


 • 89/FECR-24: Yekûlu yâ leytenî kaddemtu li hayâtî

  24. "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der.


 • 89/FECR-25: Fe yevmeizin lâ yuazzibu azâbehû ehad(ehadun)

  25. Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.


 • 89/FECR-26: Ve lâ yûsiku ve sâkahû ehad(ehadun)

  26. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.


 • 89/FECR-27: Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh(mutmainnetu)

  27. (Allah, şöyle der: ) "Ey huzur içinde olan nefis!"


 • 89/FECR-28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten)

  28. "Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!"


 • 89/FECR-29: Fedhulî fî ibâdî

  29. "(İyi) kullarımın arasına gir."


 • 89/FECR-30: Vedhulî cennetî

  30. "Cennetime gir."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.webp
image.webp
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri