ALAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Alak suresi, Kur'an'ın 96. suresidir. Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını ikinci âyette geçen kan pıhtısı anlamına gelen “alak”kelimesinden almıştır.,,


ALAK Suresi (Sure No:96)​
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 96/ALAK-1,2: Ikra'bismi rabbikellezî halak(halaka).Halakal insâne min alak(alakın)

  1,2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı "alak"dan yarattı.


 • 96/ALAK-1,2: Ikra'bismi rabbikellezî halak(halaka).Halakal insâne min alak(alakın)

  1,2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı "alak"dan yarattı.


 • 96/ALAK-3: Ikra' ve rabbukel ekrem(ekremu)

  3. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır.


 • 96/ALAK-4,5: Ellezî alleme bil kalem(kalemi).Allemel insâne mâ lem ya'lem

  4,5. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.


 • 96/ALAK-4,5: Ellezî alleme bil kalem(kalemi).Allemel insâne mâ lem ya'lem

  4,5. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.


 • 96/ALAK-6,7: Kellâ innel insâne le yatgâ.En reâhustagnâ

  6,7. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.


 • 96/ALAK-6,7: Kellâ innel insâne le yatgâ.En reâhustagnâ

  6,7. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.


 • 96/ALAK-8: İnne ilâ rabbiker ruc'â

  8. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.


 • 96/ALAK-9,10: E reeytellezî yenhâ.Abden izâ sallâ

  9,10. Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?[589]


 • 96/ALAK-9,10: E reeytellezî yenhâ.Abden izâ sallâ

  9,10. Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?[589]


 • 96/ALAK-11,12: Ereeyte in kâne alel hudâ. Ev emera bit takvâ

  11,12. Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah'a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa!?


 • 96/ALAK-11,12: Ereeyte in kâne alel hudâ. Ev emera bit takvâ

  11,12. Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah'a karşı gelmekten sakınmayı) emrediyorsa!?


 • 96/ALAK-13: Eraeyte in kezzebe ve tevellâ

  13. Ne dersin engelleyen, Peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse!?


 • 96/ALAK-14: E lem ya'lem bi ennellâhe yerâ

  14. O Allah'ın, her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?


 • 96/ALAK-15,16: Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeh(nâsıyeti).Nâsiyetin kâzibetin hâtıeh(hâtıetin)

  15,16. Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.


 • 96/ALAK-15,16: Kellâ le in lem yentehi le nesfean bin nâsıyeh(nâsıyeti).Nâsiyetin kâzibetin hâtıeh(hâtıetin)

  15,16. Hayır! Andolsun, eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden; o yalancı, günahkâr perçeminden yakalarız.


 • 96/ALAK-17: Felyed'u nâdiyeh(nâdiyehu)

  17. Haydi, taraftarlarını çağırsın.


 • 96/ALAK-18: Sened'uz zebâniyeh(zebâniyete)

  18. Biz de zebânileri çağıracağız.


 • 96/ALAK-19: Kellâ, lâ tutı'hu vescud vakterib. (SECDE ÂYETİ)

  19. Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.
image.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst