latin

 1. Celik

  TÂHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Taha Suresi, Kur'an'ın 20. suresidir. 135 ayet, 1354 kelime ve 5288 harften oluşur. Adını 1. ayette yer alan mukattaa harflerinden (Huruf-u Mukattaa) almıştır. TÂHÂ Suresi (Sure No: 20) https://archive.org/download/fatihcollakk/020_Taha.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Tâ Hâ. 2,3...
 2. Celik

  SECDE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Secde Suresi, Kur'an'ın 32. suresidir. 30 ayet, 584 kelime ve 2581 harften oluşur. Sure adını, mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır. SECDE Suresi (Sure No: 32) https://archive.org/download/fatihcollakk/032_Secde.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm...
 3. Celik

  SEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sebe Suresi, Kur'an'ın 34. Suresidir. 34 ayet, 884 kelime ve 3510 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure adını, 15. ayette geçen “Sebe’ " kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ve eski bir kabilenin adıdır. Bu kabilenin adı Saba Krallığı, toplumu da...
 4. Celik

  SÂFFÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Saffat suresi Kur'an-ı Kerim'in 37. suresidir. 182 ayet, 865 kelime ve 3790 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını ilk ayette geçen "es-Saffat" kelimesinden almıştır. Saffat, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. SÂFFÂT Suresi (Sure No: 37)...
 5. Celik

  SAFF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Saff Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 61. suresidir. 14 ayet, 226 kelime ve 936 harften oluşur. Medine'de indirilmiştir. Sure ismini 4. ayette geçen ve sıra, dizi anlamına gelen saf kelimesinden alır. SAFF Suresi (Sure No: 61) https://archive.org/download/fatihcollakk/061.mp3...
 6. Celik

  SÂD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sad Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 38. suresidir. 88 ayet, 735 kelime ve 2991 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını birinci ayetteki “Sad" harfinden almıştır. SÂD Suresi (Sure No: 38) https://archive.org/download/fatihcollakk/038_Sad.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1...
 7. Celik

  RAHMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu...
 8. Celik

  RA'D Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Ra'd Suresi Kur'an'ın 13. suresidir. 43 ayet, 854 kelime ve 3450 harften oluşur. Sure adını 13. ayette geçen ve "gök gürültüsü" anlamına gelen "Ra’d" kelimesinden almıştır. RA'D Suresi (Sure No: 13) https://archive.org/download/fatihcollakk/013_Rad.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1...
 9. Celik

  NİSÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından,onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. "Nisâ" kadınlar demektir. NİSÂ Suresi (Sure No:4) https://archive.org/download/fatihcollakk/004_Nisa.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Ey...
 10. Celik

  NÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Nur Suresi Kur'an'ın 24. suresidir. 64 ayet, 1317 kelime ve 5596 harften oluşur. Medine döneminde indirilmiştirr. Adını, 35. ayette geçen "ışık" anlamına gelen "nur" kelimesinden almıştır. NÛR Suresi (Sure No: 24) https://archive.org/download/fatihcollakk/024_Nur.mp3...
 11. Celik

  NEML Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Neml Suresi Kur'an'ın 27. suresidir. 93 ayet, 1165 kelime ve 4679 harften oluşur. Mekke'de indirilmiştir. Sure adını 18. Ayetinde Hz. Süleyman'ın ordusunun geçeceği karınca vadisindeki karıncaların konuşmalarının anlatıldığı "karınca" anlamına gelen "neml" kelimesinden almıştır. NEML Suresi...
 12. Celik

  NECM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Necm Suresi Kur'an'ın 53. suresidir. 62 ayet, 359 kelime ve 1405 harften oluşur. 32. ayeti Medine’de diğer ayetleri Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ilk ayetinde geçen ve "yıldız" anlamına gelen necm kelimesinden alır. NECM Suresi (Sure No: 53)...
 13. Celik

  NEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Nebe Suresi, Kur'an'ın 78. suresidir 40 ayet, 174 kelime ve 766 harften oluşur. Sure adını "haber" anlamına gelen nebe kelimesinden alır. NEBE Suresi (Sure No: 78) https://archive.org/download/fatihcollakk/078.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Birbirlerine neyi soruyorlar? 2,3. Üzerinde...
 14. Celik

  NÂS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. NÂS Suresi (Sure No:114) https://archive.org/download/fatihcollakk/114.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5,6. De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların...
 15. Celik

  NAHL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Nahl Suresi Kur'an'ın 16. suresidir. 128 ayet, 1845 kelime ve 7642 harften oluşur. Son üç ayeti Medine döneminde, diğer ayetleri Mekke döneminde indirilmiştir. Sure adını 68. ayette geçen ve "bal arısı" anlamına gelen "Nahl" kelimesinden almıştır. NAHL Suresi (Sure No: 16)...
 16. Celik

  MUTAFFİFÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mutaffifin Suresi, Kur'an'ın 83. suresidir. 36 ayet, 169 kelime ve 740 harften oluşur. Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini ilk ayette geçen ve "ölçüde tartıda hile yapan" anlamına gelen mutaffifin kelimesinden alır. MUTAFFİFÎN Suresi (Sure No: 83)...
 17. Celik

  MUMTEHİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mümtehine Suresi, Kur'an'ın 60. suresidir. 13 ayet, 352 kelime ve 1519 harften oluşur. Medine'de indirilmiştir. Sure ismini 10. ayette geçen ve ''İmtihan edilen kadınlar'' anlamına gelen mümtehine kelimesinden alır. MUMTEHİNE Suresi (Sure No: 60)...
 18. Celik

  MÜLK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 30 âyet, 337 kelime ve 1316 harftir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinindelilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. MÜLK Suresi (Sure No:67)...
 19. Celik

  MÜ'MİN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mü'min Suresi Kur'an'ın 40. suresidir. 85 ayet, 1228 kelime ve 4984 harften oluşur. 56. ve 57. ayetleri Medine’de diğer ayetleri Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini 28-45. ayetlerde geçen ve Firavun ailesinden, "iman etmiş" (mü'min) bir adamdan alır. MÜ'MİN Suresi (Sure No: 40)...
 20. Celik

  MERYEM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem'in, oğlu İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûre de başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve...
Üst