MUTAFFİFÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Katılım
8 Nisan 2013
Mutaffifin Suresi, Kur'an'ın 83. suresidir. 36 ayet, 169 kelime ve 740 harften oluşur.

Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini ilk ayette geçen ve "ölçüde tartıda hile yapan" anlamına gelen mutaffifin kelimesinden alır.
,,


MUTAFFİFÎN Suresi (Sure No: 83)​Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 83/MUTAFFİFÎN-1: Veylun lil mutaffifîn(mutaffifîne).

  1. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline!


 • 83/MUTAFFİFÎN-2: Ellezîne izektâlû alen nâsi yestevfûn(yestevfûne).

  2. Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler.


 • 83/MUTAFFİFÎN-3: Ve izâ kâlûhum ev vezenûhum yuhsirûn(yuhsirûne).

  3. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.


 • 83/MUTAFFİFÎN-4: Elâ yezunnu ulâike ennehum meb'ûsûn(meb'ûsûne).

  4,5,6. Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?


 • 83/MUTAFFİFÎN-5: Li yevmin azîm(azîmin).

  4,5,6. Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?


 • 83/MUTAFFİFÎN-6: Yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn(âlemîne).

  4,5,6. Onlar, büyük bir gün; insanların, âlemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?


 • 83/MUTAFFİFÎN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin).

  7. Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn"dedir.


 • 83/MUTAFFİFÎN-8: Ve mâ edrâke mâ siccîn(siccînun).

  8. “Siccîn"in ne olduğunu sen ne bileceksin.


 • 83/MUTAFFİFÎN-9: Kitâbun merkûm(merkûmun).

  9. O, yazılmış bir kitaptır.


 • 83/MUTAFFİFÎN-10: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  10,11. O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay hâline!


 • 83/MUTAFFİFÎN-11: Ellezîne yukezzibûne bi yevmiddîn(yevmiddîni).

  10,11. O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay hâline!


 • 83/MUTAFFİFÎN-12: Ve mâ yukezzıbu bihî illâ kullu mu’tedin esîm(esîmin).

  12. Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkâr eder.


 • 83/MUTAFFİFÎN-13: İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne).

  13. Ona âyetlerimiz okununca, “Eskilerin masalları" der.


 • 83/MUTAFFİFÎN-14: Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn(yeksibûne).

  14. Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.


 • 83/MUTAFFİFÎN-15: Kellâ innehum an rabbihim yevmeizin le mahcûbûn(mahcûbûne).

  15. Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır.


 • 83/MUTAFFİFÎN-16: Summe innehum le sâlul cahîm(cahîmi).

  16. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir.


 • 83/MUTAFFİFÎN-17: Summe yukâlu hâzellezî kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).

  17. Sonra da onlara, “Yalanlamakta olduğunuz işte budur" denecektir.


 • 83/MUTAFFİFÎN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne).

  18. Hayır (sandıkları gibi değil!) iyilerin yazısı “İlliyyûn"dadır.


 • 83/MUTAFFİFÎN-19: Ve mâ edrâke mâ ılliyyûn(ılliyyûne).

  19. “İlliyyûn"un ne olduğunu sen ne bileceksin.


 • 83/MUTAFFİFÎN-20: Kitâbun merkûm(merkûmun).

  20. O, yazılmış bir kitaptır.


 • 83/MUTAFFİFÎN-21: Yeşheduhul mukarrebûn(mukarrebûne).

  21. Ona, Allah’a yakın olanlar şâhit olur.


 • 83/MUTAFFİFÎN-22: İnnel ebrâre le fî naîm(naîmi).

  22. Şüphesiz iyi kimseler, Naîm cennetindedirler.


 • 83/MUTAFFİFÎN-23: Alel erâiki yenzurûn(yenzurûne).

  23. Koltuklar üzerinde, (etrafı) seyrederler.


 • 83/MUTAFFİFÎN-24: Ta’rifu fî vucûhihim nadraten naîm(naîmi).

  24. Onların yüzlerinde, nimetlerin sevincini görürsün.


 • 83/MUTAFFİFÎN-25: Yuskavne min rahîkın mahtûm(mahtûmin).

  25. Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir.


 • 83/MUTAFFİFÎN-26: Hitâmuhu misk(miskun). ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfisûn(mutenâfisûne).

  26. Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır). İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.


 • 83/MUTAFFİFÎN-27: Ve mizâcuhu min tesnîm(tesnîmin).

  27. O içeceğin katkısı tesnimdir.


 • 83/MUTAFFİFÎN-28: Aynen yeşrebu bihel mukarrabûn(mukarrabûne).

  28. Bir pınar ki, Allah’a yakın olanlar ondan içerler.


 • 83/MUTAFFİFÎN-29: İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn(yadhakûne).

  29. Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülüyorlardı.


 • 83/MUTAFFİFÎN-30: Ve iza merrû bihim yetegâmezûne.

  30. Mü’minler yanlarından geçtiğinde, birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.


 • 83/MUTAFFİFÎN-31: Ve izenkalebû ilâ ehlihimunkalebû fekihîn(fekihîne).

  31. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı.


 • 83/MUTAFFİFÎN-32: Ve izâ reevhum kâlû inne hâulâi ledâllûn(ledâllûne).

  32. Mü’minleri gördükleri vakit, “Hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir" diyorlardı.


 • 83/MUTAFFİFÎN-33: Ve mâ ursilû aleyhim hâfızîn(hâfızîne).

  33. Hâlbuki onlar, mü’minlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.


 • 83/MUTAFFİFÎN-34: Felyevmellezîne âmenû minel kuffârı yadhakûn(yadhakûne).

  34. İşte bugün de mü’minler kâfirlere gülerler.


 • 83/MUTAFFİFÎN-35: Alel erâiki yanzurûn(yanzurûne).

  35. Koltuklar üzerinde (etrafı) seyrederler.


 • 83/MUTAFFİFÎN-36: Hel suvvibel kuffâru mâ kânû yef’alûn(yef’alûne).

  36. Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.jpg
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
 • Celik
 • Celik,
 • Sureler ve Türkçe Mealleri
 • 1    183K
İnşirah Suresi Faziletleri
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 9    9K
Kadir Suresi nin Faziletleri
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    7K
Kehf Suresi'nin Fazileti
 • denizf
 • denizf,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Geri