Sure MURSELÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

Emekli Admin
Katılım
8 Nisan 2013
Mürselat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 77. suresidir. 50 ayet, 181 kelime ve 815 harften oluşur.

Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen mürselat kelimesinden alır.
,,

MURSELÂT Suresi (Sure No: 77)​Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 77/MURSELÂT-1: Vel murselâti urfâ(urfen).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-2: Fel âsıfâti asfâ(asfen).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-3: Vennâşirâti neşren.

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-4: Fel fârikâti ferkâ(ferkan).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-5: Fel mulkıyâti zikrâ(zikren).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-6: Uzren ev nuzrâ(nuzren).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-7: İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-8: Fe izen nucûmu tumiset.

  8. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,


 • 77/MURSELÂT-9: Ve izes semâu furicet.

  9. Gök yarıldığı zaman,


 • 77/MURSELÂT-10: Ve izel cibâlu nusifet.

  10. Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,


 • 77/MURSELÂT-11: Ve izer rusulu ukkıtet.

  11. Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir).


 • 77/MURSELÂT-12: Li eyyi yevmin uccilet.

  12. (Bu) hangi güne ertelenmiştir?


 • 77/MURSELÂT-13: Li yevmil fasl(fasli).

  13. Hüküm ve ayırım gününe.


 • 77/MURSELÂT-14: Ve mâ edrâke mâ yevmul fasl(fasli).

  14. Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin.


 • 77/MURSELÂT-15: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  15. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-16: E lem nuhlikil evvelîn(evvelîne).

  16. Biz öncekileri helâk etmedik mi?


 • 77/MURSELÂT-17: Summe nutbiuhumul âhırîn(âhırîne).

  17. Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.


 • 77/MURSELÂT-18: Kezâlike nef’alu bil mucrimîn(mucrimîne).

  18. Biz suçlulara işte böyle yaparız.


 • 77/MURSELÂT-19: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  19. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-20: E lem nahlukkum min mâin mehîn(mehînin).

  20. Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı?


 • 77/MURSELÂT-21: Fe cealnâhu fî karârin mekîn(mekînin).

  21,22. Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.


 • 77/MURSELÂT-22: İlâ kaderin ma’lûm(ma’lûmin).

  21,22. Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.


 • 77/MURSELÂT-23: Fe kadernâ fe ni’mel kâdirûn(kâdirûne).

  23. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!


 • 77/MURSELÂT-24: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  24. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-25: E lem nec’alil arda kifâtâ(kifâten).

  25,26. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?


 • 77/MURSELÂT-26: Ahyâen ve emvâtâ(emvâten).

  25,26. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?


 • 77/MURSELÂT-27: Ve cealnâ fîhâ revâsiye şâmihâtin ve eskaynâkum mâen furâtâ(furâten).

  27. Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi?


 • 77/MURSELÂT-28: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  28. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-29: İntalikû ilâ mâ kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).

  29. Onlara şöyle denecek: “Yalanlamakta olduğunuz şeye (cehennem azabına) gidin."


 • 77/MURSELÂT-30: İntalikû ilâ zıllin zî selâsi şuâb(şuâbin).

  30,31. “Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur."


 • 77/MURSELÂT-31: Lâ zalîlin ve lâ yugnî minel leheb(lehebi).

  30,31. “Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur."


 • 77/MURSELÂT-32: İnnehâ termî bi şerarin kel kasr(kasri).

  32. Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.


 • 77/MURSELÂT-33: Ke ennehu cimâletun sufr(sufrun).

  33. Bunlar sanki birer kızıl devedir.


 • 77/MURSELÂT-34: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  34. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-35: Hâzâ yevmu lâ yentıkûn(yentıkûne).

  35. Bu, konuşamayacakları gündür.


 • 77/MURSELÂT-36: Ve lâ yu’zenu lehum fe ya’tezirûn(ya’tezirûne).

  36. Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler.


 • 77/MURSELÂT-37: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  37. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-38: Hâzâ yevmul fasl(fasli), cema’nâkum vel evvelîn(evvelîne).

  38. Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.


 • 77/MURSELÂT-39: Fe in kâne lekum keydun fe kîdûn(kîdûni).

  39. Eğer bir tuzağınız varsa, haydi bana tuzak kurun!


 • 77/MURSELÂT-40: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  40. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-41: İnnel muttekîne fî zılâlin ve uyûn(uyûnin).

  41. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar.


 • 77/MURSELÂT-42: Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(yeştehûne).

  42. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler.


 • 77/MURSELÂT-43: Kulû veşrebû henîen bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

  43. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için."


 • 77/MURSELÂT-44: İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn(muhsinîne).

  44. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükâfatlandırırız.


 • 77/MURSELÂT-45: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  45. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-46: Kulû ve temetteû kalîlen innekum mucrimûn(mucrimûne).

  46. Ey inkâr edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız.


 • 77/MURSELÂT-47: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  47. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-48: Ve izâ kîle lehumurkeû lâ yerkeûn(yerkeûne).

  48. Onlara, “Rükû edin (namaz kılın)" dendiği zaman rükû etmezler.


 • 77/MURSELÂT-49: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  49. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-50: Fe bi eyyi hadîsin ba’dehu yu’minûn(yu’minûne).

  50. Onlar artık ondan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar?
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

image.jpg image.jpg
 
Bunlar da ilginizi çekebilir...
FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali
 • Celik
 • Celik,
 • Sureler ve Türkçe Mealleri
 • 1    180K
İnşirah Suresi Faziletleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 9    9K
Kadir Suresi nin Faziletleri
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    6K
Kehf Suresi'nin Fazileti
 • deniz feneri
 • deniz feneri,
 • Dini Konular
 • 0    3K
Ramazan ayında günde 40 defa "Fatiha Suresi" okunursa
 • MURATS44
 • MURATS44,
 • Dini Konular
 • 0    4K
Yabancı plakalı araçların Turkiye de kalma suresi
 • K
 • KUZEYLi,
 • Sıla Yolu
 • 0    5K
Geri
Üst