• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

MURSELÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

Celik

topragizbiz.com
#1
Mürselat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 77. suresidir. 50 ayet, 181 kelime ve 815 harften oluşur.

Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen mürselat kelimesinden alır.
,,

MURSELÂT Suresi (Sure No: 77)
Bismillâhirrahmânirrahîm

 • 77/MURSELÂT-1: Vel murselâti urfâ(urfen).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-2: Fel âsıfâti asfâ(asfen).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-3: Vennâşirâti neşren.

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-4: Fel fârikâti ferkâ(ferkan).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-5: Fel mulkıyâti zikrâ(zikren).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-6: Uzren ev nuzrâ(nuzren).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-7: İnnemâ tûadûne levâkı’(levâkıun).

  1,2,3,4,5,6,7. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.


 • 77/MURSELÂT-8: Fe izen nucûmu tumiset.

  8. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,


 • 77/MURSELÂT-9: Ve izes semâu furicet.

  9. Gök yarıldığı zaman,


 • 77/MURSELÂT-10: Ve izel cibâlu nusifet.

  10. Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,


 • 77/MURSELÂT-11: Ve izer rusulu ukkıtet.

  11. Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir).


 • 77/MURSELÂT-12: Li eyyi yevmin uccilet.

  12. (Bu) hangi güne ertelenmiştir?


 • 77/MURSELÂT-13: Li yevmil fasl(fasli).

  13. Hüküm ve ayırım gününe.


 • 77/MURSELÂT-14: Ve mâ edrâke mâ yevmul fasl(fasli).

  14. Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin.


 • 77/MURSELÂT-15: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  15. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-16: E lem nuhlikil evvelîn(evvelîne).

  16. Biz öncekileri helâk etmedik mi?


 • 77/MURSELÂT-17: Summe nutbiuhumul âhırîn(âhırîne).

  17. Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.


 • 77/MURSELÂT-18: Kezâlike nef’alu bil mucrimîn(mucrimîne).

  18. Biz suçlulara işte böyle yaparız.


 • 77/MURSELÂT-19: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  19. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-20: E lem nahlukkum min mâin mehîn(mehînin).

  20. Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı?


 • 77/MURSELÂT-21: Fe cealnâhu fî karârin mekîn(mekînin).

  21,22. Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.


 • 77/MURSELÂT-22: İlâ kaderin ma’lûm(ma’lûmin).

  21,22. Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.


 • 77/MURSELÂT-23: Fe kadernâ fe ni’mel kâdirûn(kâdirûne).

  23. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!


 • 77/MURSELÂT-24: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  24. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-25: E lem nec’alil arda kifâtâ(kifâten).

  25,26. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?


 • 77/MURSELÂT-26: Ahyâen ve emvâtâ(emvâten).

  25,26. Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?


 • 77/MURSELÂT-27: Ve cealnâ fîhâ revâsiye şâmihâtin ve eskaynâkum mâen furâtâ(furâten).

  27. Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi?


 • 77/MURSELÂT-28: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  28. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-29: İntalikû ilâ mâ kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).

  29. Onlara şöyle denecek: “Yalanlamakta olduğunuz şeye (cehennem azabına) gidin."


 • 77/MURSELÂT-30: İntalikû ilâ zıllin zî selâsi şuâb(şuâbin).

  30,31. “Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur."


 • 77/MURSELÂT-31: Lâ zalîlin ve lâ yugnî minel leheb(lehebi).

  30,31. “Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur."


 • 77/MURSELÂT-32: İnnehâ termî bi şerarin kel kasr(kasri).

  32. Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.


 • 77/MURSELÂT-33: Ke ennehu cimâletun sufr(sufrun).

  33. Bunlar sanki birer kızıl devedir.


 • 77/MURSELÂT-34: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  34. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-35: Hâzâ yevmu lâ yentıkûn(yentıkûne).

  35. Bu, konuşamayacakları gündür.


 • 77/MURSELÂT-36: Ve lâ yu’zenu lehum fe ya’tezirûn(ya’tezirûne).

  36. Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler.


 • 77/MURSELÂT-37: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  37. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-38: Hâzâ yevmul fasl(fasli), cema’nâkum vel evvelîn(evvelîne).

  38. Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.


 • 77/MURSELÂT-39: Fe in kâne lekum keydun fe kîdûn(kîdûni).

  39. Eğer bir tuzağınız varsa, haydi bana tuzak kurun!


 • 77/MURSELÂT-40: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  40. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-41: İnnel muttekîne fî zılâlin ve uyûn(uyûnin).

  41. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar.


 • 77/MURSELÂT-42: Ve fevâkihe mimmâ yeştehûn(yeştehûne).

  42. Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler.


 • 77/MURSELÂT-43: Kulû veşrebû henîen bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

  43. Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için."


 • 77/MURSELÂT-44: İnnâ kezâlike neczîl muhsinîn(muhsinîne).

  44. Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükâfatlandırırız.


 • 77/MURSELÂT-45: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  45. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-46: Kulû ve temetteû kalîlen innekum mucrimûn(mucrimûne).

  46. Ey inkâr edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız.


 • 77/MURSELÂT-47: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  47. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-48: Ve izâ kîle lehumurkeû lâ yerkeûn(yerkeûne).

  48. Onlara, “Rükû edin (namaz kılın)" dendiği zaman rükû etmezler.


 • 77/MURSELÂT-49: Veylun yevmeizin lil mukezzibîn(mukezzibîne).

  49. O gün vay yalanlayanların hâline!


 • 77/MURSELÂT-50: Fe bi eyyi hadîsin ba’dehu yu’minûn(yu’minûne).

  50. Onlar artık ondan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar?
Diyanet İşleri Meali (Yeni)

 

Reklam

 • Türkiye'de Camiye Çevrilen Kiliseler
  Ugur Ugur
  Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Anadolu toprakları, birçok inancın da ibadet ettiği bir yer olmuştur. Ülkemiz topraklarında yaşayan topluluklar ibadet edebilecekleri...
 • 2018 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Listesi
  Ugur Ugur
  2018 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Listesi Üç Aylar başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe Miraç Kandili 13 Nisan 2018 Cuma Berat Kandili 30 Nisan...
 • National Geographic Fotoğrafçılarından Muhteşem Fotoğraflar
  Ugur Ugur
  Konya, Beyşehir'de bir balıkçı donmuş göle ağ atıyor. Beyşehir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü. Tıknaz İzlanda atları kendine has bir görünüme sahip. “Gördüğüm en nazik, en...
 • Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Kılıçlar
  Ugur Ugur
  Bir zamanlar savaşların kaderini belirleyen tek silah kılıçlardı. Türk tarihinde de önemli zaferler bu kılıçlarla gelmişti. İşte o kılıçlar... Dımışki Kılıcın ismi, dünyanın en sağlam...
 • Fazla Bilinmeyen İlginç Müzik Aletleri
  Ugur Ugur
  Yaybahar, Çağlama, Glass Armonica, Theremin, Elasticsynth, AlphaSphere, Eigenharp, BeatBearing, Hydraulophone, Tenori-On, Hang, Kalimba, Array mbira.... Eminim bu aletlerinin çoğunun ismini daha...
 • Kapıkule ve Diğer Gümrük Kapılarını Canlı İzleyin - 2018
  Kaptan43 Kaptan43
  Buyurun Arkadaşlar, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy Gümrük Kapılarımızı sizler de canlı izleyebilirsiniz. Görüntüler yaklaşık 30 saniyede bir yenilenmektedir. Kapıkule...
 • Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri
  Ugur Ugur
  Sureler Listesi - Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Mealleri Kuran'daki Sırasına Göre Alfabetik Sırayla 1. FATİHA 2. BAKARA 3. ÂLİ İMRÂN 4. NİSÂ 5. MÂİDE 6. EN'ÂM 7. A'RAF 8. ENFÂL 9. TEVBE 10...
 • Tarihte Kurulan Türk Devletleri
  Celik Celik
  Tarihte Kurulan Türk Devletleri Cumhurbaşkanlığı Forsu Cumhurbaşkanlığı Forsu pek çok anlam, motif ve değeri bünyesinde barındırmakta; yüzlerce yılın birikimini, tarihteki Türk topluluklarını...
 • Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar ve Alınan Önlemler
  Celik Celik
  Dünyada Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar Panda “Bambu Ayısı” Panda “Bambu Ayısı”Dev panda Çin’in Yangtze Havzası’ndaki bambu ormanlarında yaşar. Bu havza, biyoçeşitlilik açısından dünyanın en...
 • Osmanlı Mutfağı Yemek Çeşitleri ve Tarifleri
  Celik Celik
  Osmanlı Mutfağından Yemek Çeşitleri ve Tarifleri Osmanlı’dan günümüze yemeklerin ve yemek isimlerinin hikâyelerinden konuyla ilgili farklı rivayetlere, yemeklerde kullanılan malzemelerin...

Facebook