Üst

suresi

 1. HUMEZE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure HUMEZE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 9 âyettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. HUMEZE Suresi (Sure No:104) https://archive.org/download/fatihcollakk/104.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz...
 2. HÛD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure HÛD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 123 âyettir. Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hûd peygamberden almıştır. Sûre de başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir.. HÛD Suresi (Sure No:11)...
 3. HUCURÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure HUCURÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 18 âyettir. Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz.Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü’minlerin, gerek Hz. Peygambere karşı, gerek kendi aralarında...
 4. HAŞR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure HAŞR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr" kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca,Medine’de yaşamakta olan ve Hz.Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan...
 5. HADÎD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure HADÎD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 25. âyette geçen “elHadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya...
 6. FUSSİLET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure FUSSİLET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 54 âyettir. Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin uyarılması, vahyin...
 7. FURKÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure FURKÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 68-70. âyetlerin Medine döneminde indiği konusunda bir rivayet de vardır. 77 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen “elFurkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran”demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûre de temel konular olarak...
 8. FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure FETİH Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen “fetih” kelimesinden almıştır. Sûre de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke’li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği...
 9. FELAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure FELAK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir FELAK Suresi (Sure No:113) https://archive.org/download/fatihcollakk/113.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin...
 10. FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure FECR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Fecr"kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. FECR Suresi (Sure No:89) https://archive.org/download/fatihcollakk/089.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Tan yerinin ağarmasına andolsun, 2. On geceye...
 11. FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure FATİHA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Fatiha Suresi, Kur'an'daki ilk suredir. Mekke döneminde 5. sure olarak indirildiğine inanılmaktadır. Toplam yedi ayet olarak numaralandırılmıştır. Kur'anın ilk suresi olduğu için "başlangıç" anlamına gelen "Fâtiha" adını almıştır. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham...
 12. ENFÂL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure ENFÂL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Enfal Suresi Kur'an'ın sekizinci suresidir. Medine döneminde hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı'ndan sonra indirildiğine inanılan sure 75 ayet, 1243 kelime ve 5299 harften oluşur. Sure, adını ilk ayetteki el-Enfal kelimesinden almıştır. Enfal "savaş ganimeti" demektir. Surede Bedir...
 13. ENBİYÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure ENBİYÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir. “Enbiyâ”, peygamberler demektir.Sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır ENBİYÂ Suresi (Sure No:21) https://archive.org/download/fatihcollakk/021_Enbiya.mp3...
 14. EN'ÂM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure EN'ÂM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  En'am Suresi, Kur'an'ın altıncı suresidir. 165 ayet, 3055 kelime ve 12418 harften oluşur. Surenin bazı ayetlerinde Arapların kurban edilen hayvanlarla ilgili birtakım gelenekleri kınandığı için sureye En'am Suresi denmiştir. En'am; koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade...
 15. DUHÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure DUHÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 59 âyettir. Sûre, adını onuncu âyette geçen "duhân" kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur'an'ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş'in Hz. Peygamberi yalanlaması, iyilerin ve kötülerin...
 16. DUHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure DUHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Duhâ, kuşluk vakti demektir DUHÂ Suresi (Sure No:93) https://archive.org/download/fatihcollakk/093.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Kuşluk vaktine andolsun, 2. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, 3. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.[585]...
 17. CİNN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure CİNN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiğiiçin “Cin sûresi" adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldüktensonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir. CİNN Suresi (Sure No:72) https://archive.org/download/fatihcollakk/072.mp3...
 18. CUMA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure CUMA Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen "el Cumu’a"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberolarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir. CUMA Suresi (Sure No:62)...
 19. CÂSİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure CÂSİYE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 37 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilmesi, dış âlemde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, Allah’ın kullarına bahşettiği nimetler, İsrailoğullarının...
 20. BEYYİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure BEYYİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Beyyine Suresi, Kur'an'ın 98. suresidir. Medine döneminde inmiştir. 8 âyet, 94 kelime ve 394 harften oluşur. Beyyine, apaçık delil demektir. BEYYİNE Suresi (Sure No:98) https://archive.org/download/fatihcollakk/098.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a...
Geri