Üst

suresi

 1. TÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure TÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tur Suresi Kur'an'ın 52. suresidir. 49 ayet, 312 kelime ve 1293 harften oluşur. Mekke'de indirilniştir. Sure ismini ilk ayette geçen Sina yarımadasında ve Hz. Musa’ya Tevrat’ın 10 emrinin verildiğine inanılan Tur dağından alır. TÛR Suresi (Sure No: 52)...
 2. TÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure TÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. Tîn, incir demektir TÎN Suresi (Sure No:95) https://archive.org/download/fatihcollakk/095.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. 2. Sinâ dağına andolsun, 3. Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki, 4. Biz, gerçekten...
 3. TEVBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure TEVBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tevbe Suresi Kur'an'ın dokuzuncu suresidir. 129 ayet, 2506 kelime ve 10873 harften oluşur. Son iki ayet hariç tamamı Medine'de indirilen Tevbe Suresi adını, Allah'ın kendisine samimiyetle inanan ve tövbe edenleri affedeceğini bildirdiği 104. ayetinden almaktadır. Diğer surelerin aksine bu...
 4. TEKVÎR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure TEKVÎR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tekvir Suresi , Kur'an'ın 81. suresidir. 29 ayet, 104 kelime ve 425 harften oluşur. Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini, ilk ayette geçmekte olan küvviret-kevvera fiilinin mastar halinden almıştır. Tekvir isminin anlamı dürmektir. TEKVÎR Suresi (Sure No: 81)...
 5. TEBBET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure TEBBET Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet", kurusun, kahrolsun demektir. TEBBET Suresi (Sure No: 111) https://archive.org/download/fatihcollakk/111.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. 2. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı...
 6. TÂRIK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure TÂRIK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Tarık Suresi, Kur'an'ın 86. suresidir. 17 ayet, 61 kelime ve 254 harften oluşur. Sure, ismini 1. ayette geçen ve üzerine yemin edilen ve bir "necm-yıldız" olduğu ifade edilen tarık kelimesinden alır; Tarık geleneksel anlamıyla halk arasında Zühre, çoban yıldızı, sabah veya akşam yıldızı...
 7. TÂHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure TÂHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Taha Suresi, Kur'an'ın 20. suresidir. 135 ayet, 1354 kelime ve 5288 harften oluşur. Adını 1. ayette yer alan mukattaa harflerinden (Huruf-u Mukattaa) almıştır. TÂHÂ Suresi (Sure No: 20) https://archive.org/download/fatihcollakk/020_Taha.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Tâ Hâ. 2,3...
 8. SECDE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure SECDE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Secde Suresi, Kur'an'ın 32. suresidir. 30 ayet, 584 kelime ve 2581 harften oluşur. Sure adını, mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. ayetten almıştır. SECDE Suresi (Sure No: 32) https://archive.org/download/fatihcollakk/032_Secde.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm...
 9. SEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure SEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sebe Suresi, Kur'an'ın 34. Suresidir. 34 ayet, 884 kelime ve 3510 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure adını, 15. ayette geçen “Sebe’ " kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ve eski bir kabilenin adıdır. Bu kabilenin adı Saba Krallığı, toplumu da...
 10. SÂFFÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure SÂFFÂT Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Saffat suresi Kur'an-ı Kerim'in 37. suresidir. 182 ayet, 865 kelime ve 3790 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını ilk ayette geçen "es-Saffat" kelimesinden almıştır. Saffat, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. SÂFFÂT Suresi (Sure No: 37)...
 11. SAFF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure SAFF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Saff Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 61. suresidir. 14 ayet, 226 kelime ve 936 harften oluşur. Medine'de indirilmiştir. Sure ismini 4. ayette geçen ve sıra, dizi anlamına gelen saf kelimesinden alır. SAFF Suresi (Sure No: 61) https://archive.org/download/fatihcollakk/061.mp3...
 12. SÂD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure SÂD Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sad Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 38. suresidir. 88 ayet, 735 kelime ve 2991 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını birinci ayetteki “Sad" harfinden almıştır. SÂD Suresi (Sure No: 38) https://archive.org/download/fatihcollakk/038_Sad.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1...
 13. RÛM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure RÛM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Rum Suresi Kur'an'ın 30. suresidir. 60 ayet, 818 kelime ve 3388 harften oluşur. Surenin isminin anlamı Romalılar (Rum orduları) dır. RÛM Suresi (Sure No: 30) https://archive.org/download/fatihcollakk/030_Rum.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm. 2,3,4,5. Rumlar, yakın bir yerde...
 14. RAHMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure RAHMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu...
 15. RA'D Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure RA'D Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Ra'd Suresi Kur'an'ın 13. suresidir. 43 ayet, 854 kelime ve 3450 harften oluşur. Sure adını 13. ayette geçen ve "gök gürültüsü" anlamına gelen "Ra’d" kelimesinden almıştır. RA'D Suresi (Sure No: 13) https://archive.org/download/fatihcollakk/013_Rad.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1...
 16. NİSÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure NİSÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 176 âyettir. Sûre, özellikle kadın haklarından,onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. "Nisâ" kadınlar demektir. NİSÂ Suresi (Sure No:4) https://archive.org/download/fatihcollakk/004_Nisa.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Ey...
 17. NÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure NÛR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Nur Suresi Kur'an'ın 24. suresidir. 64 ayet, 1317 kelime ve 5596 harften oluşur. Medine döneminde indirilmiştirr. Adını, 35. ayette geçen "ışık" anlamına gelen "nur" kelimesinden almıştır. NÛR Suresi (Sure No: 24) https://archive.org/download/fatihcollakk/024_Nur.mp3...
 18. NEML Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure NEML Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Neml Suresi Kur'an'ın 27. suresidir. 93 ayet, 1165 kelime ve 4679 harften oluşur. Mekke'de indirilmiştir. Sure adını 18. Ayetinde Hz. Süleyman'ın ordusunun geçeceği karınca vadisindeki karıncaların konuşmalarının anlatıldığı "karınca" anlamına gelen "neml" kelimesinden almıştır. NEML Suresi...
 19. NECM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure NECM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Necm Suresi Kur'an'ın 53. suresidir. 62 ayet, 359 kelime ve 1405 harften oluşur. 32. ayeti Medine’de diğer ayetleri Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ilk ayetinde geçen ve "yıldız" anlamına gelen necm kelimesinden alır. NECM Suresi (Sure No: 53)...
 20. NEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Sure NEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Nebe Suresi, Kur'an'ın 78. suresidir 40 ayet, 174 kelime ve 766 harften oluşur. Sure adını "haber" anlamına gelen nebe kelimesinden alır. NEBE Suresi (Sure No: 78) https://archive.org/download/fatihcollakk/078.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Birbirlerine neyi soruyorlar? 2,3. Üzerinde...
Geri