suresi

 1. NECM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Necm Suresi Kur'an'ın 53. suresidir. 62 ayet, 359 kelime ve 1405 harften oluşur. 32. ayeti Medine’de diğer ayetleri Mekke'de indirilmiştir. Sure adını ilk ayetinde geçen ve "yıldız" anlamına gelen necm kelimesinden alır. NECM Suresi (Sure No: 53)...
 2. NEBE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Nebe Suresi, Kur'an'ın 78. suresidir 40 ayet, 174 kelime ve 766 harften oluşur. Sure adını "haber" anlamına gelen nebe kelimesinden alır. NEBE Suresi (Sure No: 78) https://archive.org/download/fatihcollakk/078.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Birbirlerine neyi soruyorlar? 2,3. Üzerinde...
 3. NASR Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. NASR Suresi (Sure No:110) https://archive.org/download/fatihcollakk/110.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3. Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine...
 4. NÂS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Medine döneminde inmiştir. 6 âyettir. Nâs, insanlar demektir. NÂS Suresi (Sure No:114) https://archive.org/download/fatihcollakk/114.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5,6. De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların...
 5. NAHL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Nahl Suresi Kur'an'ın 16. suresidir. 128 ayet, 1845 kelime ve 7642 harften oluşur. Son üç ayeti Medine döneminde, diğer ayetleri Mekke döneminde indirilmiştir. Sure adını 68. ayette geçen ve "bal arısı" anlamına gelen "Nahl" kelimesinden almıştır. NAHL Suresi (Sure No: 16)...
 6. MUZZEMMİL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Müzzemmil Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 73. suresidir. 20 ayet, 200 kelime ve 840 harftn oluşur. Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini ilk ayette geçen ve "örtünüp bürünen" anlamına gelen el-Müzzemmil kelimesinden alır. MUZZEMMİL Suresi (Sure No: 73)...
 7. MUTAFFİFÎN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mutaffifin Suresi, Kur'an'ın 83. suresidir. 36 ayet, 169 kelime ve 740 harften oluşur. Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini ilk ayette geçen ve "ölçüde tartıda hile yapan" anlamına gelen mutaffifin kelimesinden alır. MUTAFFİFÎN Suresi (Sure No: 83)...
 8. MUMTEHİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mümtehine Suresi, Kur'an'ın 60. suresidir. 13 ayet, 352 kelime ve 1519 harften oluşur. Medine'de indirilmiştir. Sure ismini 10. ayette geçen ve ''İmtihan edilen kadınlar'' anlamına gelen mümtehine kelimesinden alır. MUMTEHİNE Suresi (Sure No: 60)...
 9. MÜLK Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 30 âyet, 337 kelime ve 1316 harftir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elMülk”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinindelilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. MÜLK Suresi (Sure No:67)...
 10. MÜ'MİN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mü'min Suresi Kur'an'ın 40. suresidir. 85 ayet, 1228 kelime ve 4984 harften oluşur. 56. ve 57. ayetleri Medine’de diğer ayetleri Mekke'de indirilmiştir. Sure ismini 28-45. ayetlerde geçen ve Firavun ailesinden, "iman etmiş" (mü'min) bir adamdan alır. MÜ'MİN Suresi (Sure No: 40)...
 11. MERYEM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem'in, oğlu İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûre de başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve...
 12. MÂİDE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Maide Suresi, Kuran'ın 5. suresidir. 120 ayet, 2837 kelime ve 11892 harften oluşur. 114. ayetinde geçen sofra (Arapça okunuşu maide), sureye adını verdi. Rivayete göre sure Hicri 6. yılda Hz. Muhammed'in Mekkelilerle yaptığı Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra nâzil olmaya başladı. İhtiva ettiği...
 13. LOKMÂN Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Lokman Suresi Kur'an'ın 31. suresidir. 34 ayet, 550 kelime ve 2121 harften oluşur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, adını 12. ve 13. Ayetlerde anılan Lokman Hekim’den almıştır. LOKMÂN Suresi (Sure No: 31) https://archive.org/download/fatihcollakk/031_Lokman.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm...
 14. LEYL Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir. LEYL Suresi (Sure No:92) https://archive.org/download/fatihcollakk/092.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, 2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, 3. Erkeği ve dişiyi yaratana...
 15. KUREYŞ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Kureyş Suresi, Kur'an'ın 106. suresidir. 4 ayet, 17 kelime ve 73 harften oluşur. Mekke döneminde inmiştir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup olduğu kabilenin adıdır. KUREYŞ Suresi (Sure No:106) https://archive.org/download/fatihcollakk/106.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1,2,3,4. Kureyş’i...
 16. KEVSER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 3 âyettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun da adıdır. KEVSER Suresi (Sure No:108) https://archive.org/download/fatihcollakk/108.mp3 Bismillâhirrahmânirrahîm 1. Şüphesiz...
 17. KEHF Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 28. âyetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere,birkaç yerde geçen "kehf " kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûre de temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için...
 18. KASAS Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Kasas Suresi Kur'an'ın 28. suresidir. 88 ayet, 1441 kelime ve 5791 harften oluşur. Sure adını 25. ayette geçen "kıssalar" veya "anlatılar" anlamına gelen "el-Kasas" kelimesinden almıştır. KASAS Suresi (Sure No: 28) https://archive.org/download/fatihcollakk/028_Kasas.mp3...
 19. KAMER Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 55 âyettir. Sûre, adını ilk âyette geçen "el-Kamer" kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûre de ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır. KAMER Suresi (Sure No:54)...
 20. KALEM Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

  Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “elKalem”kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz.Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetlerikonu edilmiştir. KALEM Suresi (Sure No:68)...
Üst