avdetiler

  1. Sabataycılık (Dönmeler - Avdetiler)

    Sabatay Sevi Sabataycılık, (Dönmeler ya da Avdetiler) 17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabatay Sevi'nin kurucusu olduğu, onu Mesih kabul eden mistisizme ve Kabbala'ya dayanan inanç. 1920'lerin başından itibaren Sabatayist kökenli insanların çoğunun sekülerleşmesi ve büyük...
Üst