bedir

  1. Celik

    Bedir Savaşı (624)

    Bedir Savaşı (13 Mart 624 Cuma günü) - Mekkeli Müşrikler, Hicretten sonra da düşmanlıklarına devam ettiler. Medineli Yahudilere haber göndererek, Hz. Peygamber'i öldürmelerini, aksi halde Medine'ye saldıracaklarını bildirdiler. Ayrıca çeteler halinde Medine etrafında dolaşarak, mer'aları...
Üst