bize

  1. Ugur

    Bize Her Yer Türkiye

    6 ülkede erik dalı oynayan Türkler...
  2. MURATS44

    Bize kâfir demiş Mütfî Efendi

    Yavuz BAHADIROĞLU “Şimdi hayli sühan-verûn içre, Nef’î mânendi var mı bir şair?.. Sözleri Seba-i Muallâka’dır, İmrülkays kendidir kâfir!” Günümüz diliyle: Şairler içinde Nef’i’nin bir eşi yoktur. Şiirleri, cahiliye devrinde Kâbe’nin duvarlarına asılan şiirler gibi güzeldir. Sanki o...