davetin

 1. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Kitlesel Davetin ilk Günleri

  KİTLESEL DAVETİN İLK GÜNLERİ (Eğer Allah’a, kendilerine verdiği diğer nimetlerden dolayı kulluk etmiyorlarsa, hiç değilse) Kureyş’in (güvenini sağlayıp) onları bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğuna (kışın Yemen’e, yazın Şam’a) alıştırdığı için bu evin (Kabe’nin) Rabb’ine kulluk...
 2. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Kitlesel davetin başlaması

  KİTLESEL DAVETİN BAŞLAMASI (Ey Muhammedi), yakın akrabalarını uyar. [211] Sen emrolunduğun gibi açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma. [212] Mûddessir sûresinin ilk ayetlerinin vahyolunup, Hz. Peygamberin İslâm davetine başlamasının üzerinden üç yıl geçmişti. Bu süre içerisinde, risâletin...
 3. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Davetin merkezileşmesi

  DAVETİN MERKEZİLEŞMESİ Musa ile kardeşine şöyle vahyettik: ‘Kavminiz için Mısır’da birtakım evler hazırlayın. Evlerinizi kıbleye karşı yapın, namazı kılın ve mü’minlere müjde verin. [207] Risâletin ilk günlerinde peş peşe vahyolunan ayetlerden açıkça anlaşıldı ki, islâm daveti ve bu davetin...
 4. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Davetin yöntemi

  DAVETİN YÖNTEMİ Rabb’inin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. [155] Resulüllah bir ümmi idi; okuma-yazması yoktu; o günün felsefelerinden, bilimlerinden habersizdi. Seçilip de ilâhî görevle sorumlu kılındığı zaman ne görevinin gereklerini ve ne de...
 5. BULUT

  Hz. MUHAMMED (sav) Davetin zorlukları

  DAVETİN ZORLUKLARI Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. [10] Sen de peygamberlerden azim sahiplerinin sabrettiği gibi sabret. [11] İnsanların karşılarına dikilip, isteyerek veya istemeyerek, neşeyle veya ıstırapla takip ettikleri hayat tarzlarının yanlış olduğunu, bu hayat...
Geri