ersad

  1. MURATS44

    Ekber ve Erşad nedir ? Sultan 1. Ahmed Hân Kimdir?

    14. Osmanlı padişahı, 93. İslâm halifesi ve aynı zamanda Sultanahmet Camii'nin bânîsi olan Sultan 1. Ahmed Hân'ı vefâtının sene-i devriyesinde hizmetleriyle hatırlıyor, rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslâm halifesi olan Sultan Ahmed-i Evvel, 1590...
Üst