falez

  1. Falez (Yalıyar) ve Falez Çeşitleri

    Falez, Fransızca falaise dik kayalık sahil anlamına gelmektedir. Türkçe coğrafya literatüründe yalıyar da kullanılmaktadır. Falezler kayaların aşınması ile oluşan yüksek eğimli (genelde >40°, dik hatta negatif eğimli) kıyılardır. Deniz ve göllerin kenarlarında bulunan ve dalga aşındırmasına...
Üst