fetva

  1. Ugur

    Cihad-ı Ekber - Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na Sokan Fetva

    Osmanlı Devleti’ni Birinci Dünya Savaşı'na dâhil eden Cihad-ı Ekber Fetvası, 14 Kasım 1914’te Fatih Cami avlusundan Ali Haydar Efendi tarafından okundu. Fetvada cihada dayanak olarak Tevbe suresinin 41. ayeti gösteriliyor. 11 Kasım 1914’de Meşihat makamınca bütün Müslümanlara hitaben bir Cihad...
  2. Ugur

    Osmanlı Dönemindeki İlginç Fetvalar

    Erhan Afyoncu 25 Şubat 2018, Pazar tarihli yazısı: Osmanlı döneminde halk her türlü konuyu şeyhülislama veya müftülere sorardı. Şeyhülislamlar bir sanat sahibi olmanın önemi, defalarca hacca gitmektense, fakir ve yetimlere yardım edilmesi gibi birçok konuda fetva vermişlerdir. Fetva denince...
Üst