gözyaşı

  1. BULUT

    Gözyaşı ile ilgili Hadis-i Şerifler

    Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu: “Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi, sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez.” (Tirmizî, Zühd, 9) Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Sinek başı kadar bile olsa gözünden Allah korkusuyla yaş çıkan ve bu yaşı...
Geri