idam

  1. Ugur

    İnsanlığın Vahşi ve Kanlı Tarihindeki Acımasız İdam Yöntemleri

    İnsanlığın vahşi ve kanlı tarihindeki 14 acımasız idam yöntemi... 1. Çarmıha Germek https://s20.postimg.cc/q8bzxmtal/s-3abfb7f7eac011834abedc6ac88b73b9bc7e40e8.jpg Eski zamanlarda, kimi suçlular ceza olarak ahşaptan haçlara çivilenir ve halkın gözü önünde yavaş ve acılı bir ölüme terk edilirdi...
  2. Ugur

    Ahizade Hüseyin Efendi - İdam Edilen İlk Osmanlı Şeyhülislâmı

    Ahizade Hüseyin Efendi, (1572 - 1634) alim, şair ve devlet adamıdır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk Osmanlı şeyhülislamıdır. 1572 yılında doğmuştur. II. Selim devri kazaskerlerinden Ahizade Mehmed Efendi’nin oğludur. Hüdai mahlasıyla divan geleneğine bağlı kalarak yazdığı şiirler vardır...