ittihat ve terakkî cemiyeti

  1. Ugur

    Ansiklopedi Şura-yı Ümmet

    Şura-yı Ümmet, İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi. Bahaeddin Şakir ile Samipaşazade Sezai dergiyi Kahire'de kurdu. İstanbul, Selanik ve Paris'te yayına devam etti. Döneminin bütün kültür sorunları dergide yer aldı. Günlükten...
Geri