kağıdı

  1. Ugur

    Çavuşum Benim İzin Kağıdı Ne Oldu?

    Çavuşum Benim İzin Kağıdı Ne Oldu? Bu da bonüsü. En son kalan köpeğe dikkat... :D
  2. Ugur

    Parşömen (Bergama Kağıdı)

    Parşömen, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak için kullanılan özel hazırlanmış hayvan derisidir. Parşömen ismi Bergama'dan gelmektedir ve Bergama Kağıdı anlamında Latince Charta Pergamena'dan türemiş ve bütün dillere de buradan geçmiştir. Parşömen hazırlanışı - Almanya 1568Yaygın bir...