kongresi

  1. MURATS44

    Tarih Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

    Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum'da toplanan kongredir. 17 Haziran'da Vilâyât-ı Şarkıye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum Kongresi Erzurum Umûmî Kongresi veya Umûmî Erzurum Kongresi olarak da anılır. Erzurum Kongresi, 1881...
Geri