mahmut

  1. Ugur

    Osmanlı Devleti'nde İlk Seçim Ne zaman Yapıldı?

    Osmanlı İmparatorluğu sıkıntıya girdiği dönemlerde ıslahat yaparak kendisini toparlamıştı. 17. yüzyıl ıslahatlarında örnek, imparatorluğun kendi geçmişi, özellikle de Kanunî dönemindeki günleri idi. Bu dönemde Avrupa örnek değildi. 18. yüzyılda Lale Devri ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu ilk...
Üst