manzara

  1. MURATS44

    Ansiklopedi Dağ Nedir? Dünyadan Dağ Manzaraları

    Dağ nedir? Çevresindeki araziden yüksek olan az veya çok eğilimli yüzey şeklidir. Bazı dağların tepeleri sivri, yamaçları sarptır. Bunlara genç dağlar denir. Bazılarının ise tepeleri yassı veya düz, yamaçları hafif eğilimlidir. Bunlar yaşlı dağlardır. Bazı dağlar sıralar halinde...
Geri
Üst