millet

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Görevleri

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı, Türkiye'nin yasama organı olan TBMM'yi temsil eden makam. Devlet Protokolünde Cumhurbaşkanından sonra ikinci sırada yer alır. TBMM Başkanı Seçimi Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak Başkan seçilinceye kadar, en yaşlı...
  2. Millet Vekili Yeminini (Andiçme) Kimler Yazdı

    12.Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan'in ettiği yemin (And): ''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı...
Üst