Üst

minyatür

  1. Ugur

    Genel Kültür Minyatür Gitar Yapımı

    Dondurma çubukları ve tek kullanımlık yemek çubuklarından minyatür gitar yapımı. Bu da daha da küçüğü...
  2. İnce Türk Mimarîsinin Minyatür Yapıları: Kuş evleri

    Ansiklopedi İnce Türk Mimarîsinin Minyatür Yapıları: Kuş evleri

    Köşk, saray, cami, mescid, türbe, han, sıbyan mektebi, çeşme vb. yapıların duvarlarına oturtulan maket görünümlü kuş evleri, Osmanlı toplumundaki hayvan sevgisinin estetik ifadesi gibidir. Kuşlar. İslâmiyet’ten önceki devirlerden beri Türk toplumunda önemli bir yer tutmuş. Türk kültürü, sanatı...
Geri