mithat paşa

  1. Ugur

    Biyografi Ahmed Şefik Midhat Paşa (1822-1884)

    Ahmed Şefik Midhat Paşa (18 Ekim 1822, İstanbul - 8 Mayıs 1884, Taif, Suudi Arabistan), Osmanlı devlet adamı, iki kez sadrazam, Tuna, Aydın ve Suriye Valisi, ilk Osmanlı anayasası olan Kânûn-ı Esâsî'yi hazırlayan kurulun başkanı. Midhat Paşa, Padişah Abdülaziz (1861-1876) döneminde savunduğu...
Geri