mumtehine

  1. Celik

    Sure MUMTEHİNE Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali

    Mümtehine Suresi, Kur'an'ın 60. suresidir. 13 ayet, 352 kelime ve 1519 harften oluşur. Medine'de indirilmiştir. Sure ismini 10. ayette geçen ve ''İmtihan edilen kadınlar'' anlamına gelen mümtehine kelimesinden alır. MUMTEHİNE Suresi (Sure No: 60)...
Geri