nasihatler

  1. BULUT

    Sohbet Kâbusnâme (Çok Kıymetli Nasihatler)

    Kâbusnâme, 1082 yılında Kûhistan sultanı İskender bin Kâbus’un, oğlu Gilan Şah’a nasihatleridir. Tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet adamı tarafından birçok dillere çevrilir, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder. Kâbusnâme Ey oğul, artık ben kocadım. Zayıf ve...
  2. BULUT

    Müslümana Nasihatler

    Büyük İslâm âlimlerinin müslümanlara nasihatleri Az ye. Az uyu. Az konuş. Cömert ol. Nefsine muhâlefet et. Tevâzu’lu, alçak gönüllü ol. Güler yüzlü ol. Dedikoduya karışma. Tefekkürü unutma. Mümkün olduğu kadar kimseden bir şey isteme. Kat’iyyen kimseyle münâkaşa etme. Kimsenin aybını görme...
Geri