nasuh

  1. Matrakçı Nasuh (1480 - 1564 ?)

    Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavi veya kısaca Matrakçı Nasuh (1480 - 1564 ?), Boşnak asıllı Osmanlı minyatürcü, hattat, tarihçi, matematikçi ve matrakçı. Matrakçı Nasuh'un 1533 yılında yaptığı ve İstanbul'u betimlediği minyatür Ölüm tarihi bilinmeyen Matrakçı Nasuh'un Saraybosna'da...
  2. Osmanlılar ile Safeviler Arasında Nasuh Paşa (1612) ve Serav (1618) Antlaşmaları

    XVII. Yüzyıl başlarına gelinceye kadar Osmanlılar ile Safevîler arasında Doğu Anadolu ve Azerbaycan toprakları üzerinde uzun süre devam eden bir hakimiyet mücadelesi vardı. Bu mücadelenin çok çeşitli sebepleri zikredilebilir. Özellikle XVII. yüzyıl başlarına baktığımızda; Safevî Şahı I. Abbas’ın...
Üst