oğuzlar

  1. Uzlar (Oğuzlar) [860 - 1068]

    Uzlar (Oğuzlar) [860 - 1068]Uzlar, Oğuzlar olarak bilinen kadim Ötüken boyu Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra Asya'da tutunamamış, batıya doğru göç ederek kuzey kadareniz sahillerine kadar ulaşmış, 1068 yılında Kıpçaklar tarafından yıkılarak Doğu Avrupa'ya dağılmışlardır. Türk...
Üst