permiyan

  1. A

    Ansiklopedi Permiyen Dönemi ve Canlıları

    Permiyen Dönem, Paleozik zamanin altıncı alt bölümü olarak Permiyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 292 milyon yıl önce başlayıp 251 milyon yıl önce sona erdiği kabul edilir. Le Cotylorhynchus romeri Le Dimetrodon
Geri