problemi

  1. Ugur

    Ansiklopedi 2038 Yılı Problemi

    2038 yılı problemi, 2038 yılında bazı POSIX zaman gösterimini kullanan 32-bit sistemlerin çökmesine yol açacak bir yazılım hatasıdır. Hata, sistem zamanını 1 Ocak 1970 tarihinden beri saniye bazında hesaplayan ve 32-bitlik UNIX ve türevi sistemlerde 19 Ocak 2038 Salı günü saat 03:14:07'de...
  2. Ugur

    İlginç Problemi Çözebilmek İçin İşbirliği Yapmayı Öğrenen Filler

    BBC'nin Super Smart Animals serisinden... Problemi çözebilmek için işbirliği yapmayı öğrenen filler...
Geri