rakı

  1. Ugur

    Tarih Osmanlı Döneminde Rakı (Erdek Düzü) Reklamı - 1897

    40 Bin tirajlı bir gazetenin son sayfasında Eminönü'nde bir meyhanenin verdiği reklamda Erdek rakısı tanıtılıyor. Abdülhamit döneminde basılan, 29 Temmuz 1897 (28 Sefer 1315) tarihli İkdam Gazetesi'nin son sayfasındaki reklam alanında bulunan bu görüntüde Eminönü İskelesinde bulunan bir...
  2. Ugur

    Yeşim Salkım - Rakı Balık

    Yesim salkim - Raki Balik - 2008
Geri