rüyası

  1. BULUT

    Kanuni'nin Rüyası (Süleymaniye Cami)

    Kanuni Sultan Süleyman uzun zamandır kendi adını taşıyan bir camii yaptırmak niyetindedir. Bu camii için en uygun yeri bulmak üzere beklemektedir. Bir gece Kanuni rüyasında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'i görür. Efendimiz Kanuni'ye Caminin bugünki yerini gösterir. Daha sonra...
  2. BULUT

    Tarih Avrupanın korkulu rüyası akıncılar ve akıcılar ocağının sonu - Köprü Faciası

    Akıncı nedir? Akıncılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun askerî teşkilâtında, sınır bölgelerinde, düşman ülkelerine akınlar, baskınlar tertipleyerek yıpratma harekâtında bulunan hafif süvari birlikleridir. Etimoloji “Akıncı" sözü Türkçe kökenlidir. Ak- “akmak" fiilinden gelişen sözün yapısında...
Geri