sayısı

  1. Ugur

    Ansiklopedi Mach Sayısı - Sübsonik - Transonik - Süpersonik ve Hipersonik Nedir?

    Mach sayısı Mach sayısı, hareket halindeki bir kütlenin hızının, kütlenin bulunduğu şartlardaki ses hızına oranıdır. Kısaltması Ma ya da M'dir. Adını Avusturyalı fizikçi ve filozof Ernst Mach'tan alır. Ernst Mach'tan önce bu konu üzerine Fransız fizikçi Sarrau da incelemeler yaptığından Sarrau...
Geri